21 december 2020 kl. 12:29

Glostrup Kommune er fortsat pålagt midlertidige restriktioner for besøg på kommunens ældrecentre og midlertidige pladser. Fra 17. december 2020 har Styrelsen for Patientsikkerhed lempet en smule i de gældende besøgsrestriktioner, der betyder, at beboere i egen bolig på kommunens ældrecentre nu kan modtage besøg af op til tre faste nære pårørende, dog højest to besøgende ad gangen. 

OBS: dette gælder ikke for ældrecenter Hvissinge, som pt. er omfattet af andre besøgsrestriktioner pga. smitteudbrud.  

De gældende midlertidige besøgsrestriktioner betyder: 

  1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
    a) besøget sker i en kritisk situation, eller
    b) besøget foretages af højest 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende) til beboeren, dog højest 2 besøgende ad gangen.
  2. at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende), dog højst to nære pårørende ad gangen, og
  3. at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.  

Glostrup Kommune er fortsat pålagt en række forholdsregler om afstand, hygiejne, værnemidler mv. Det er ældrecentrets ledelser, der beslutter, om besøgene kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud.

Det er fortsat nødvendigt, at besøg, der skal foregå i besøgsstationerne, aftales på forhånd.

For mere information om forholdsregler, besøgstider og kontaktnumre - klik for bilag her