16 december 2020 kl. 16:24

Vi har i dag besluttet at alle skoleafdelinger overgår til fjernundervisning på mandag 21. december. Tirsdag 22. december vil der ikke være hverken fysisk undervisning eller fjernundervisning, der vil dog være mulighed for nødpasning på skolen denne dag.

Vi har fulgt smittesituationen på skolen nøje, og vi er desværre fortsat i en situation med mange smittede på Afdeling Skovvang. Det betyder, at vi ikke kan opretholde en forsvarlig undervisning og samtidig overholde de skærpede sundhedsmæssige retningslinjer på denne afdeling. Derfor er Skovvang tidligere gået over til fjernundervisning.

På andre afdelinger har smitten endnu ikke spredt sig så voldsomt, men her ønsker vi, i et forebyggende sigte og af forsigtighedshensyn, at overgå til fjernundervisning på afdelingerne, så vi sikrer, at smitten ikke breder sig på samme måde her.

Der vil være god og tilstrækkelig nødundervisning og -pasning på alle skolens matrikler, så alle med behov kan få passet deres børn.

Skolens ledelse vil snarest muligt orientere jer om mulighederne. Dog ser vi gerne at I, i det omfang det er muligt, holder jeres børn hjemme i næste uge. 

Information om opstart efter ferien vil fremgå af Aula senest 30. december.

Undervisning
Mandag 21. december bliver der planlagt fjernundervisning i det omfang, der er personale til at tilrettelægge og gennemføre dette, så I bedes følge med dagligt på Aula. 

For 0.-2. klasse vil der blive lagt opgaver ud på Aula, som kan løses hjemme, da elever på disse årgange hverken har pc eller Chromebook. 

3. og 4. klasse har Chromebooks, så her vil vi lave fjernundervisning i det omfang, det lader sig gøre personalemæssigt. Vi kommunikerer løbende om dette via Aula.

Fjernundervisning for 5.-9. klasse fortsætter som planlagt. 

Vi følger fortsat udviklingen på Glostrup Skole tæt og er i løbende dialog med sundhedsmyndighederne om situationen.

Vi vil fortsat gerne have besked om smitte hos jeres børn. Frem til juleferien bedes I informere om dette til skoleafdelingens ledelse. I juleferien bedes I informere om dette til sundhedsplejen, der kan kontaktes på tlf. 2449 7561 mellem kl. 12-13 alle hverdage.

Jeg beklager de gener, som dette kan medføre forældrene.

For yderligere oplysninger kontaktes:

  • Afdelingsskoleleder, vedrørende undervisning og nødpasning (kontaktes via Aula)
  • Skoleleder, Rasmus Tolstrup, i forhold til beslutningen om at overgå til fjernundervisning (Rasmus.Tolstrup@glostrup.dk

Med venlig hilsen

John Engelhardt
Borgmester