Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

17 november 2020 kl. 11:05

Kære Glostrup

Hermed en aktuel status på coronasituationen.

Samlet smitteniveau
Aktuelt er der 69 borgere med smitte i Glostrup Kommune, heraf 27 nysmittede de seneste syv dage. De 27 nysmittede svarer omregnet til en såkaldt incidens på 117 pr. 100.000 indbyggere. 

Når vi sammenligner med øvrige kommuner, så har vi de seneste par uger i gennemsnit haft en placering ml. 15-19 ift. smitteniveau. I dag er vi nr. 36. Målt siden coronakrisens start har vi nu “kun” det 7. højeste smitteniveau.

Tendensen i hele landet og især i vores omegnskommuner har været et stærkt stigende smitteniveau. Dog har vi her i Glostrup ikke set helt den samme stigning, og de allerseneste dage har der faktisk her været tale om et fald i antallet af nysmittede.

På nedenstående link kan man dagligt se de seneste data for udviklingen af ny coronavirus i Danmark og også et Danmarkskort med oplysninger for hver kommune. Oplysningerne opdateres dagligt kl. 14.

Overblik over udviklingen af ny coronavirus

 Ældre- og socialområderne

Der er ikke smittede beboere på ældrecentrene eller i vores botilbud.

Der har i ugens løb været én smittet medarbejder på et af vores botilbud. Det bliver håndteret, og alle involverede er orienteret.

Daginstitutions- og skoleområderne
Vi har nogle smittetilfælde på børne/unge-området. I alle tilfælde har det betydet hjemsendelse af større/mindre grupper af børn/unge og dele af personalegrupperne. Bortset fra daginstitutionen Fuglekær har vi kunnet opretholde drift på alle berørte kommunale institutioner/afdelinger.

Fuglekær er - efter dialog med Sundhedsstyrelsen - midlertidigt lukket til på mandag 23. november. Alle berørte forældre og medarbejdere er kontaktet og orienteret om det videre forløb.

Corona i hverdagen
Den aktuelle og nu langvarige coronasituation påvirker selvfølgelig kommunens opgaver og service på de fleste af vores opgaveområder. 

I foråret blev der på mange områder udarbejdet en række bekendtgørelser og anden lovgivning, som regulerede, hvordan vi som kommune måtte og kunne tilpasse vores opgaver ift. coronasituationen. Dette er ikke i samme omfang tilfældet her i efteråret. Der er dog ikke tvivl om, at ny coronavirus stadig har en markant betydning.

Det påvirker i den nære dagligdag i dialog med forældre på børneområdet, ændrede rammer i skolerne og ældrecentre, hvor hverdagen skal tilrettelægges på nye måder. Vores personale og ledere bruger nu langt mere tid på hygiejne-foranstaltninger, rådgivning mv. og også på fx podning og testopfølgning på ældreområderne. Coronasituationen betyder også, at flere langsigtede tiltag ikke kan iværksættes på samme måde eller i samme omfang, fx omkring kompetenceudvikling, organisationsudvikling og andre tiltag.

Nogle steder kan vi også spore en vis form for ”coronatræthed” hos medarbejdere og ledere. Den samme oplevelse af  "coronatræthed" gælder naturligvis også for byens borgere. Det er noget, både den politiske ledelse og den administrative ledelse er opmærksomme på.

Vi er mange, der sukker efter en "normal" hverdag på den anden side af alt denne coronavirak.

Pas godt på jer selv og hinanden!