30 november 2020 kl. 15:00

Kære Glostrup

Hermed en aktuel status på coronasituationen i vores kommune. 

Samlet smitteniveau
Aktuelt er der 84 borgere med smitte i Glostrup Kommune, heraf 43 nysmittede de seneste 7 dage. De 43 nysmittede svarer omregnet til en såkaldt incidens på 186,3 pr. 100.000 indbyggere. 
Når vi sammenligner med øvrige kommuner, så har vi de seneste par uger i gennemsnit haft en placering som nr. 20 ift. smitteniveau. I dag er vi nr. 21. Målt siden coronakrisens start har vi fortsat det 7. højeste smitteniveau.
Tendensen i hele landet og især i vores omegnskommuner har været et stærkt stigende smitteniveau. Dog har vi her i Glostrup ikke set helt den samme stigning og lige nu lader det til at stigningen er stoppet.

Der er fortsat ingen særlige mønstre i smitten her i Glostrup med hensyn til aldersgrupper, boligområder eller etnisk baggrund.

På nedenstående link kan man dagligt se de seneste data for coronaudviklingen i Danmark og også et Danmarkskort med oplysninger for hver kommune. Oplysningerne opdateres dagligt kl. 14.

 Coronaudviklingen i Danmark  

Ældre- og socialområderne
Der er ikke smittede beboere på ældrecentrene eller i vores botilbud. 

Vi har én smittet medarbejder på vores ældrecentre (uden symptomer, fundet via de forebyggende test). De yderligere test af nære kontakter blandt kolleger og beboere har indtil nu ikke vist flere smittede.

Daginstitutions- og skoleområderne
Heldigvis har vi ikke i denne uge oplevet flere nye smitteudbrud på institutions- og skoleområderne.

Et privat dagtilbud har været lukket i ugens løb på grund af smitte. De sidste kendte tilfælde - fra forrige uge - er gennem smitteopsporing blevet afgrænset og har indtil nu ikke givet anledning til yderligere smitte. 

Øvrige områder
Der er ikke registreret smittetilfælde i den øvrige kommunale organisation.