16 juni 2020 kl. 16:01

De lempede besøgsrestriktioner indebærer:

 • at besøg altovervejende skal foregå på udendørs arealer
 • at besøg på indendørs arealer undtagelsesvist kan ske, hvis
 • besøget sker med baggrund i en kritisk situation eller
 • besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

Hvordan foregår et udendørs besøg

Ældrecentrene har etableret egnede besøgssteder, som du vil blive orienteret om, når du aftaler besøg.

Da vi selvfølgelig stadig skal passe rigtig godt på vores ældre, skal besøgene foregå under nogle bestemte rammer. 

 

Rammerne for besøg

 • Besøgene skal aftales med den afdeling, hvor beboeren bor. Besøgstiderne tildeles så, der ikke er flere besøgende ad gangen end der er plads til under de rammer vi har.
 • Besøgstiderne vil som udgangspunkt ligge på hverdage inden kl. 15 og torsdag inden kl. 17. Besøg om aftenen, i weekenderne og på helligdage vil som udgangspunkt ikke være muligt.
 • Varigheden af besøget er som udgangspunkt 30 minutter. Hver beboer kan få besøg en gang om ugen – men med individuelle variationer.
 • Der kan kun komme én pårørende på besøg ad gangen til den enkelte beboer.
 • Du skal som besøgende vaske/spritte hænder ved de opstillede håndvaske straks ved besøgets start. Beboeren skal have vasket/sprittet hænder lige inden besøget. En medarbejder, der kender beboeren, guider dig og beboeren til besøgsstedet.
 • Der vil være opstillet en plexiglasplade, som du og beboeren skal sidde på hver sin side af.
 • Plexiglaspladen samt alle flader, armlæn, håndtag til lokalet, mv. tørres af med overfladedesinfektion inden hvert besøg.
 • Efter besøget skal både du og beboeren igen vaske/spritte hænder.
 • Husk, at du ikke må komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Dette gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.
 • Tænk over, at besøgene foregår udendørs, så måske skal du tage et tæppe med, hvis det er koldt.

Hvornår kan der undtagelsesvist ske indendørs besøg

Kritisk situation
Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller nære pårørendes besøg hos en person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et særligt behov for besøg.

Helbredsmæssige grunde eller fysiske rammer
I de tilfælde, hvor et besøg som følge af beboerens helbredsmæssige tilstand, eller som følge af de fysiske rammer for besøg, ikke kan foregå udendørs, har den enkelte beboer – uden at der foreligger en kritisk situation – ret til at udpege 1-2 besøgspersoner, som kan aflægge besøg i beboerens egen bolig.

Det er institutionsledelsen, der beslutter, om der i det konkrete tilfælde kan aflægges besøg.

 

Hvordan sker besøg indendørs

Når der undtagelsesvist tillades besøg indendørs, vil det ske i beboerens egen bolig. 

Besøget skal fortsat ske efter aftale med den enkelte afdeling, så det sikres, at der er personaleressourcer til at understøtte besøgene, herunder følge den pårørende til boligen, sikre at krav til håndhygiejne overholdes, at der udleveres maske/visir, da beboeren typisk kognitivt ikke kan forstå afstandskravet og sikre, at kontaktflader rengøres efter besøget. Der gælder de samme retningslinjer for besøgstider og -varighed som for udendørsbesøg.

Adgangen til beboerens bolig for den pårørende vil også i størst muligt omfang blive tilrettelagt ved brug af havedøre mv., hvor dette er muligt, så gennemgang på fællesarealer mindskes. 

På de Midlertidige Pladser vil der være en yderligere begrænsning i forhold til indendørs besøg, da mange af stuerne er flersengsstuer.

 

Læs venligst retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, inden du kommer på besøg

 

Vi glæder os til at tage imod dig, når du kommer på besøg.

Aftale om besøg kan ske på hverdage mellem kl. 10 og 14 på

 • Ældrecenter Hvissinge på tlf. 4345 8422 tast 116.
 • Ældrecenter Sydvestvej på tlf. 4328 7051.
 • Ældrecenter Dalvangen på tlf. 4323 6944 for beboere på Afdeling A og på tlf. 4323 6903 på Afdeling B og C.
 • Midlertidige Pladser på tlf. 4323 6914.

Læs venligst retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, inden du kommer på besøg.


Vi glæder os til at tage imod dig, når du kommer på besøg.

Aftale om besøg kan ske på hverdage mellem kl. 10 og 14 på

 • Ældrecenter Hvissinge på tlf. 4345 8422 tast 116.
 • Ældrecenter Sydvestvej på tlf. 4328 7051.
 • Ældrecenter Dalvangen på tlf. 4323 6944 for beboere på Afdeling A og på tlf. 4323 6903 på Afdeling B og C.
 • Midlertidige Pladser på tlf. 4323 6914.