05 maj 2020 kl. 13:54

Personale og borgere skal stadig følge de generelle retningslinjer om at holde afstand, korrekt håndhygiejne, hyppig rengøring af kontaktpunkter, mv. Når disse er utilstrækkelige, og tæt ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås kan anvendelsen af en barriere mellem ansigter give et supplerende lag af beskyttelse ift. evt. dråbesmitte mellem personer uden symptomer. Sigtet er både at beskytte medarbejdere og borgere. 

I de situationer kan personalet anvende et ansigtsdækkende visir eller anden barriere, herunder brug af glasbarriere mellem personer, eller brug af ansigtsmaske. Dette er særligt relevant ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, eller hvor opgavevaretagelsen indebærer mange korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en arbejdsdag.

Retningslinjerne angiver, at der i dele af sundheds- og ældresektoren, fx på plejecentre eller sygehusafdelinger med immunsvækkede patienter, hvor der både kan være tale om øget smittetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i persongrupperne, skal bæres ansigtsvisir eller maske, hvor opgavevaretagelsen indebærer langvarige eller hyppige tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter mellem personale og borgere/patienter. 

Sundhedsstyrelsen gør dog opmærksom på, at håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter stadig er de vigtigste midler til at hindre smitte fra personer uden symptomer, da smitte i denne sammenhæng primært antages at ske via kontaktsmitte. De påpeger også, at det er væsentligt at sikre, at visirer/ansigtsmasker bruges korrekt og i kombination med korrekt håndhygiejne, rengøring og afstand, så de ikke giver falsk tryghed og selv udgør en smitterisiko, fx hvis man piller ved masken og dermed ansigtet med forurenede fingre.

Glostrup Kommune følger selvfølgelig retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Personalet på ældrecentrene, de Midlertidige Pladser, i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen samt på botilbud på socialområdet benytter derfor ansigtsvisir eller maske i de situationer, hvor opgavevaretagelsen kræver langvarige eller hyppige tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter mellem personale og borger.

Personalets adfærd i forhold til borgere, der er smittet med Covid-19 eller hvor der er mistanke om smitte, er stadig den samme. I disse tilfælde bruges altid værnemidler svarende til handsker, væskeafvisende langærmet overtrækskittel eller plastforklæde med lange ærmer samt maske og øjenbeskyttelse eller alternativt ansigtsdækkende visir.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens retningslinje