19 maj 2020 kl. 17:49

Kære forældre til børn i dagtilbud eller skole i Glostrup Kommune

Med de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er vi tilbage til en inddæmningsstrategi og håndtering af nære kontakter. Vi har derfor ændret vores instruks for håndtering af syge børn og medarbejdere i dagtilbud og skole til, at hvis man defineres som værende ”nær kontakt” til en covidsmittet, så skal man hjemsendes, til man er testet negativ eller har været i hjemmeisolation i syv dage.

Hvad gør vi, hvis børn eller medarbejdere bliver syge, mens de er dagtilbud eller skole?
Hvis et barn eller hvis en medarbejder får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud/skole skal de hurtigst muligt hjem og derefter opfordres både børn og voksne til at søge læge eller 1813 for at blive testet hurtigst muligt. Børn og medarbejdere, som konstateres positive for covid19, vil via hotline blive vejledt i forhold til yderligere adfærd og hjulpet til kortlægning af nære kontakter. 

Håndtering af nære kontakter og dermed forebyggelse af smittespredning
Ifølge Sundhedsstyrelsen udgøres gruppen af nære kontakter af:

  • En person som bor sammen med en, der har fået påvist covid19 positiv
  • En person der har haft direkte fysiskkontakt med en, der er konstateret covid19 positiv
  • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarligt sekret fra en person, der har fået påvist covid19.
  • En person der har haft tæt ”ansigt til ansigt” kontakt inden for en 1 m i mere end 15 min. 

Børn, pædagoger og lærere i samme gruppe/klasse/på samme stue defineres som ”nære kontakter”
I Glostrup har vi i relation til dagtilbud og skole defineret, at man er en ”nær kontakt”, når man er medarbejder eller som barn går i gruppe/klasse eller er på stue med en, som konstateres positiv for covid19. 

I vores organisering af aktiviteter i dagtilbud og skole har vi valgt at vægte børnetrivsel og børneliv med naturlig børneadfærd. Sundhedsstyrelsen har specifikt valgt, at afstandskravet på 1 m ikke er gældende for dagtilbud, hvorfor børn i deres leg og adfærd på stuen vil komme tæt på både andre børn og deres pædagoger og dermed risikerer smitte.  For børn i skolen gælder det også, at de leger, hopper, løber, synger, råber og ler, og de får hjælp af voksne inden for 1 meters afstand. Så dråbesmitte på både stuen og i klassen vurderes at være mulig. 

Ifølge anbefalinger for ”nære kontakter” skal disse:

  • Øjeblikkeligt forlade skole og dagtilbud- og søge isolation.
  • Kontakte læge eller 1813 med henblik på at blive testet hurtigst muligt
  • Følge anvisninger fra ”Hotlinen” i forhold til testforløb og videre smitteforebyggelse
  • Ved negative test kan man som udgangspunkt komme retur i skole/dagtilbud før afsluttet testforløb- afhænger dog af anbefalinger fra ”Hotline”
  • Udvise skærpet opmærksomhed på tegn på Covid19 de følgende 14 dage. 

Retningslinjen om ”nære kontakter” betyder, at når vi får konstateret et smittet barn eller en smittet medarbejder, så lukkes/hjemsendes resten af gruppen/klassen/stuen inkl. de tilhørende medarbejdere indtil de enten er testet negative, og hvis positive til 48 timer efter symptomer er ophørt.  Ved positivt svar uden symptomer, skal man blive hjemme i isolation i 7 dage.

Ledelse af skole og dagtilbud vil direkte informere børn/elever og medarbejdere med fra samme klasse/ gruppe/stue, om, at de som følge af dette fællesskab er ”nær kontakt” til en person, som er konstateret positiv for covid19, hvorfor de derfor er hjemsendt, indtil de er testet negative eller hvis testet positive til 48 timer efter symptomer er ophørt og kan vende tilbage igen. Ved positivt svar uden symptomer, eller hvis man som forældre fravælger test af barnet, skal man blive hjemme i isolation i 7 dage.

Hvad sker der med de øvrige stuer og klasser i pågældende dagtilbud/skole 
Dagtilbud og skole fortsætter hverdagen, som de plejer, der skal ikke lukkes ned, øvrige børn og personaler skal ikke holdes hjemme da de ikke anses for ”Nære kontakter”.