Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

01 april 2020 kl. 13:32
Der har siden slutningen af februar været iværksat en række forskellige foranstaltninger for at mindske og begrænse smitterisikoen. Omfattende hygiejnetiltag, besøgsforbud, aktivitetsophør, ændrede vagtplaner og isolation af smittede beboere eller beboere med symptomer er nogle af tiltagene. Der er løbende dialog med pårørende hos borgere med konkrete sygdomstilfælde, og vi understøtter borgere på ældrecentre mv. i at opretholde kontakt til familien via telefon, så afsavnet ved besøgsforbuddet kan mindskes.
 
Aktuelt er der fem smittede borgere i vores varetægt og ti andre, som har symptomer i varierende grad. De smittede borgere og borgerne med symptomer er alle i isolation, og der iagttages alle retningslinjer i forhold til brug af værnemidler, og der ydes omsorg og pleje efter sundhedsmyndighedernes forskrifter og i samarbejde med hospital og borgerens egen læge. 
 
Smitte eller symptomer hos ansatte
Det kan desværre heller ikke undgås at vores medarbejdere bliver smittede eller får symptomer. Vi har enkelte medarbejdere med smitte og et større antal med symptomer. Disse medarbejdere er selvfølgelig hjemsendte, og vi forsøger med medarbejderen og dennes læge at sikre hurtigt afklaring og test med henblik på mulig tilbagevenden. Derudover hjemsender vi medarbejdere i risikogruppe (fx ved graviditet).
 
Når vi hjemsender, mangler der selvfølgelig medarbejdere på arbejdspladserne. Her bruger vi vores sundhedsberedskab og indkalder ekstra medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund fra andre dele af kommunen. Dette skal vi forventeligt gøre nogle uger endnu. Der gennemføres rullende introduktionsprogrammer for disse ”nye medarbejdere”.
 
Der er også åbnet for at man udefra kan tilmelde sig vores jobbank og eventuelt indgå i beredskabet. Dette har givet flere ekstra hænder, som vi regner med skal indgå på timebasis flere steder.
Læs mere om vores jobbank/coronaberedskab