03 april 2020 kl. 12:52

Det betyder, at vi i Sundhedsplejen kommer til at skulle overtage hele barselsplejen. Det kan vi heldigvis godt løse, og vores tekniske system sikrer, at vi får fødselsanmeldelser inden for 24 timer, hvorefter vi kontakter de nybagte forældre. Det er vigtigt, at der ikke går mere end 24 timer, før vi har kontakt med familien, da der sker en del for et nyfødt barn inden for de første 24 timer.

Men fra familien bliver udskrevet fra fødselsgangen, til Sundhedsplejen bliver orienteret, kan være lang tid at vente med at få støtte og rådgivning, ikke mindst hvis man fx er førstegangsfødende.

På fødselsgangen kan de ikke nå at overlevere kontaktoplysninger til os ude i kommunerne, da de er fødested for 15 kommuner med forskellig praksis. Men de har lovet at sige til de nybagte familier, at de skal kontakte os i Sundhedsplejen, når de kommer hjem.

Du kan lægge en besked hos Sundhedsplejen i Glostrup på tlf. 2449 7561, og du vil derefter blive kontaktet hurtigst muligt for aftale om hjemmebesøg samt råd og vejledning. Sundhedsplejen arbejder også på helligdagene i påsken.

Og her fra Glostrup Kommune ønsker vi dig et stort tillykke med dit barn.