Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

03 april 2020 kl. 11:36
På ganske kort tid skulle det afklares om børnene kunne blive passet hjemme, men for at vide det, var det nødvendigt, at forældrene havde fået en tilbagemelding fra egen arbejdsplads om situationen. Mange familier plejer at være heldige og kunne få hjælp af fx en bedsteforælder, når børnene sædvanligvis er syge og skal holdes hjemme fra institution, men i denne situation blev også det frarådet børnefamilierne af hensyn ikke at udsætte ældre for smitterisici.

I Glostrup arbejdede medarbejdere i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) på højtryk i dagene efter statsministerens udmelding for at få planlagt nødpasningen og undersøgt behovet. Glostrups forældre blev bedt om at melde tilbage via intranettet Tabulex, om de havde behov for nødpasning i løbet af de kommende 14 dage. De fleste forældre, der havde behov for nødpasning, var rigtig hurtige til at få svaret. Få havde ikke set anmodningen, hvilket var helt naturligt med det korte varsel. På samme tid som behovet blev undersøgt, blev rammerne for nødpasningen defineret. 

Rammerne, der i første omgang skulle besluttes, handlede om, hvor nødpasningen skulle foregå, og hvilke medarbejdere der skulle forestå nødpasningen. Det blev besluttet i et tæt samarbejde med kommunens sundhedsansvarlige medarbejdere. Valget af nødpasningssteder blev afgjort af, hvor der er lettest adgang til at kunne holde børn i mindre grupper – og samtidig kunne holde afstand mellem grupperne. Der skulle også være plads til både vuggestue- og børnehavebørn. Herudover prioriteredes centrale lokationer, så nødpasningsinstitutionerne var lettest tilgængelige for forældrene.

De pædagogiske rammer skulle også defineres. Det blev fx hurtigt besluttet, at børn der skulle i nødpasning skulle møde en kendt voksen – som minimum i tidsrummet 7.30-15.30. De fleste børn i nødpasning skulle passes i ukendte rammer med meget kort varsel, så derfor var det vigtigt for børnene, at der så kunne være noget personale, de kendte.

Alle institutionsledere blev bedt om at udarbejde et nødberedskab. De skulle have et overblik over, hvilke medarbejdere der ikke er i risikogruppe, og hvilke som vil kunne indkaldes til nødpasning. I løbet af fredagen, da overblikket over behovet for nødpasning var lavet, gik de tre ledere i de tre nødpasningsinstitutioner i gang med at lave personalebesætningen for den kommende uge. Behovet for nødpasning er siden steget, så nu er fire institutioner nødåbne plus en specialgruppe.

I Dagplejen blev det besluttet at holde åbent for nødpasning hos tre dagplejere.

CBUF havde oprettet to telefonlinjer, som forældre kunne kontakte ved ændringer i behov for nødpasning. Løbende og i takt med at forældre har fået besked fra egen arbejdsplads om arbejdstider eller afklaret pasningsmuligheder i netværket, har forældrene meldt det til CBUF.

Det er medarbejdernes oplevelse at alle forældre, de har været i kontakt med om nødpasning, generelt har gjort alt hvad de kunne for at finde alternativer til nødpasning. Det er forældre, der yder en afgørende indsats i sundhedssystemet eller i ældreplejen eller har et vigtigt job i det private, eller et hvor hjemmearbejde ikke er en mulighed. Forældrene har udvist stor taknemmelighed over muligheden for nødpasning og den daglige fleksibilitet, som vi arbejder med.

Tak til alle børnefamilierne i Glostrup for et ekstraordinært fint samarbejde omkring lukning af og nødpasningen i dagtilbuddene.