27 marts 2020 kl. 17:30

Så hvordan forholder du dig hvis dit barn skal starte i dagtilbud, SFO, privatinstitution, nu når tilbuddene er lukkede?

Skal dit barn skrives op til et dagtilbud?
Du kan fortsat opskrive dit barn i dagtilbud og få tilbudt plads som hidtil. Der er blot ikke mulighed for at få en rundvisning som normalt. Men kontakt gerne institutionens leder og hør nærmere om institutionen. Ønsker du på et senere tidspunkt at ændre dine ønsker til dagtilbud, vil dette være muligt uden af miste opskrivningsdatoen.

Skal dit barn starte i dagtilbud?
Skal dit barn starte i dagtilbud, mens tilbuddene er lukket ned, må du vente til regeringen har givet en melding om at dagtilbuddene kan åbne op igen. Kontakt da institutionen og aftal nærmere om opstart.

Har I brug for nødpasning, har I ret til dette fra den dato dit barn er indmeldt, hvis I falder inden for kommunens kriterier for nødpasning. Kontakt Center for Børn, Unge og Familier på tlf. 4323 6499 eller tlf. 4323 6449 for at høre nærmere.

Du skal betale for dit barns dagtilbudsplads, fra den dato dit barn er indmeldt i dagtilbuddet – dette gælder også selv om dit barn ikke har kunnet starte i tilbuddet. Indmeldelsesdatoen kan ikke rykkes, når du har accepteret den og pladsen i dagtilbuddet.

Skal dit barn starte i børnehave?
I Glostrup Kommune anses børn for at være børnehavebørn fra den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder. Dette gælder fortsat mens dagtilbuddene holder lukket. Det betyder, at du herefter skal betale børnehavetakst.

I forhold til nødpasning har det ikke betydning, at dit barn overgår til at være børnehavebarn, idet børnene er opdelt institutionsvist i nødpasningstilbuddene.
Skulle dit barn have skiftet dagtilbud internt i Glostrup, fx fra dagplejen til en institution, vil dit barn fortsat blive tilbudt nødpasning sammen med børnene fra dit barns tidligere dagtilbud. Der vil derfor også så vidt muligt være personale fra dit barns tidligere dagtilbud. Når dagtilbuddene får mulighed for at åbne igen, planlægger I en opstart sammen med dagtilbuddet.

Skal dit barn starte i SFO?
Skal dit barn starte i SFO i Glostrup Kommune 1. april, vil dit barn fortsat blive udmeldt af dagtilbud og indmeldt i SFO’en. Det betyder også, at du efter indmeldelse betaler SFO-takst i stedet for børnehave-takst.

Får du brug for nødpasning, vil du fortsat skulle benytte dagtilbuddenes nødpasning, hvor der vil være personale fra dit barns tidligere institution i den primære åbningstid. Når SFO’erne får mulighed for at åbne igen, vil du få besked om plan for opstart.

Skal dit barn starte i SFO i anden kommune eller i privat SFO vil dit barn få forlænget sin indmeldelse i dagtilbuddet indtil nedlukningen er ovre. Derved sikre vi, at det formelle er på plads. Du vil skulle betale SFO-takst for pladsen, så der ikke opstår en merudgift.

Skal dit barn starte i privat dagtilbud eller i dagtilbud i en anden kommune?
Skal dit barn starte i privat dagtilbud eller i et dagtilbud i anden kommune, har du selv skulle opsige dit barns dagtilbudsplads.

Får du brug for nødpasning, vil du fortsat kunne benytte den kommunale nødpasning, hvor der vil være personale fra dit barns tidligere institution i den primære åbningstid. Dit barn vil få forlænget sin indmeldelse i jeres tidligere kommunale dagtilbud indtil nedlukningen er ovre. Derved sikre vi, at det formelle er på plads. I vil fortsat skulle betale dagtilbudstakst.