19 marts 2020 kl. 11:55

Med afsæt i "Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)" er følgende rammer for nødpasning og nødundervisning godkendt i Glostrup Kommune.

 

Med venlig hilsen

Glostrup Kommune