15 marts 2020 kl. 17:16

I Glostrup Kommune har vi fra mandag 16. marts etableret nødpasning for børn i daginstitutioner og i Dagplejen. Nødpasningsordningen tager hensyn til ikke at samle børn unødigt, og samtidig begrænse antallet af medarbejdere for at mindske smittespredning. Nødpasningen bemandes ud fra de tilbagemeldinger, vi har fået omkring forældrenes pasningsbehov. Vi bestræber os på, at der som minimum er en kendt voksen i tidsrummet 7.30-15.30.

Hvem kan få nødpasning?
Vi henstiller fortsat til, at man holder sit barn hjemme i perioden, hvis det er muligt. Nødpasning på dagtilbudsområdet gælder for symptomfri børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige eller er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, og hvis de ikke kan finde alternativ pasning i familiens netværk.

Spørgsmål, og anmodning om nødpasning
Hvis I får et akut opstået behov for nødpasning, bedes I ringe til Center for Børn, Unge og Familier på telefon 4323 6449, 4323 6499.

Med venlig hilsen
Jonas Wittendorff
Centerchef