Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

25 marts 2020 kl. 08:00
Herunder kan du se en status over, hvordan vi i øjeblikket arbejder med mange af de forskellige kommunale opgaver:

Hvis der er ændrede kontaktoplysninger i denne særlige tid, vil det fremgå nedenfor. Derudover gælder de sædvanlige kontaktoplysninger glostrup.kommune@glostrup.dk og tlf. 4323 6100 mellem kl. 9-11.

Ældreområdet
Der er besøgsforbud på alle vores ældrecentre og botilbud. Vi har lukket de to dagcentre på Ældrecenter Hvissinge indtil videre. Det betyder, at cirka 100 borgere ikke kan møde ind i dagcentret, men i stedet må opholde sig hjemme i egen bolig. Det kræver naturligvis mere hjemmehjælp og en madordning m.m., og det er sat i værk. Cafeerne på Ældrecenter Hvissinge og Ældrecenter Dalvangen er lukket indtil videre. Aktivitetscentret på Sydvestvej er også lukket indtil videre
 
Hjemmepleje, Træningscenter, socialpædagogisk støtte og øvrige sociale tilbud
På Træningscentret vil alle, der har modtaget en genoptræningsplan efter sygehusindlæggelse, blive kontaktet telefonisk af en medarbejder for at få lagt en individuel plan for det videre forløb. Det samme gælder borgere med en ny henvisning til genoptræning. Der vil fortsat være træning på de midlertidige døgnrehabiliteringspladser. Det kan dog ændre sig igen med kort varsel.

På Hjemmeplejeområdet har vi midlertidigt stoppet eller udskudt rengøring hos de borgere, der kun får rengøring (typisk rengøring hver 14. dag) frem til mandag d. 30. marts. Herefter vil der ske en ny individuel vurdering af behov for hjælp til rengøring. Det gør vi for at reducere unødvendig smittespredning. De frigivne resurser bliver dels brugt til ekstra hjælp til de borgere, der nu ikke kan komme i dagcentrene og dels til oplæring i nye krav om værnemidler.

Udførerenheden på socialområdet varetager fortsat den udgående socialpædagogiske støtte og støtten til beboerne i opgangsfællesskaberne på Toftevej og Vestervej. Huset på Christiansvej er lukket som base og aktivitetssted. De små aktivitetstilbud Mosetoften og Cafe Fri er lukket.
 
KABS har screenet de nuværende modtagere af misbrugsbehandling og fastlagt hvilke lokationer, der sker medicinudlevering fra. En del rådgivning og støtte udføres via telefon. Flere lokationer (City, KASA, Stjernevang og administration) er lukket ned. 
 
Vores administrative visitationsfunktioner på både ældre- og socialområderne er sendt hjem og arbejder hjemmefra, så opgavevaretagelse i størst muligt omfang kan fastholdes. Ved behov for fremmøde kaldes relevant medarbejder ind.
 
Skoleområdet
Der er etableret nødpasning på SFO Søndervang. Dog har der frem til nu været ganske få elever, som har haft behov for nødpasning. Skolens medarbejdere er i fuld gang med at forberede og gennemfører fjernundervisning til alle årgange/klasser med afsæt i de undervisningsforløb, der allerede er i gang. 

Får du i løbet af perioden et akut opstået behov for nødpasning, skal du kontakte din skoleafdeling direkte:

Vestervang: Sandra Karmann på tlf. 31513760
Skovvang: Helle Friis på tlf. 53320331
Nordvang: Michael Ingelhardt på tlf. 20685159
Søndervang: Heidi Larsen på tlf. 3122 4438

Dagtilbudsområdet
Ved behov for nødpasning skal du ringe til tlf. 4323 6499 eller tlf. 4323 6449 alle hverdage fra kl. 8-15.
Der er planlagt nødpasning i daginstitutionerne Fuglekær, Engtoften, Skoven afdeling Bøg samt hos enkelte dagplejere. I placeringen af børnene i nødpasning tager vi højde for, at der er kendte voksne i alle tre daginstitutioner i tidsrummet 7.30-15.30. Derudover tager vi også højde for, at vi ikke overstiger 10 personer i hver stue, så vi holder os inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Frem til nu har der været 20-25 børn med behov for nødpasning dagligt. 

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen opretholder fortsat sundhedspleje til alle gravide og småbørnsfamilier ved hjemmebesøg, sundhedsplejekonsultationer på Rådhuset og via telefon. Sundhedsplejen opretholder også beredskab på lørdage og helligdage. Sundhedsplejen opretholder beredskab til øget antal og tidligere udskrivelser af nyfødte og nybagte familier samt børn i somatisk mistrivsel og kroniske sygdomme som ellers ville skulle være på hospitalet. Du kan kontakte Sundhedsplejen direkte via tlf. 2449 7561 mellem kl. 8-15 alle hverdage.

Logopæder/talepædagoger
Vores logopæder opretholder - i det omfang det er muligt - de forløb, som er iværksat for børnene i Glostrup. Det gør de via telefon og facetime. Alle forældre til børn, som modtager tilbud fra en af kommunens logopæder, har fået tilsendt mobilnummer. Forældre er velkomne til at kontakte deres barns logopæd/talehørekonsulent, hvis de har behov. Logopæderne forventer – igen i det omfang det er muligt - at kontakte de nye familier, som har søgt om tale/sprog- og kommunikationsbistand fra en logopæd for at aftale den kommende indsats.

Familieafsnittet og Globus
Sagsbehandlerne arbejder hjemmefra, og de kan træffes på telefon alle hverdage fra kl. 9-14. Kun i meget akutte tilfælde gennemfører vi fysiske møder, ellers foregår borgerkontakt og lignende som telefonmøder. Familieafsnittets akuttelefon er 4323 6433. Globus varetager opgaver efter aftaler med Familieafsnittet.

Tandplejen
Børnetandplejen opretholder kriseberedskab. Det vil sige, at de tilser børn og unge med akutte tand og bøjleproblematikker. Tandplejen kan kontaktes på tlf. 4396 4608.

Ejbyhus
Der er lagt individuelle planer for alle børn indskrevet i dagbehandling på Ejbyhus i samarbejde med familierne og Familieafsnittet. 

Psykologer og pædagogiske vejledere
Vores psykologer arbejder hjemme og holder telefonmøder - i det omfang det er muligt - både med børn, unge og forældre samt samarbejdspartnere. Børnepsykologerne er til rådighed ved akut opstået kriser i familier med børn. De pædagogiske vejledere løser administrative opgaver, og er klar til at understøtte børn med særlige behov i nødpasningen.

Miljø og Teknik
Hos Miljø og Teknik kører vi med fuld styrke på alt myndighedsarbejdet – det vil sige både byggesager, miljøsager, plansager, vejtilladelser samt gravetilladelser. Og Vej og Park varetager de mest kritiske funktioner – det er fx tømning af skraldespande, udvalgt gadefejning samt vinterberedskab. Der er jo stadig nattefrost.

Glostrup Ejendomme
Hos Glostrup Ejendomme arbejder vi med at sikre kommunens ejendomme. I en tid som denne, hvor ejendommene ikke bruges i samme omfang som ellers, sørger vores tekniske servicepersonale for, at ejendommene dagligt bliver besigtiget, og at alt fungerer. Glostrup Ejendomme arbejder også målrettet på at få udført så mange vedligeholdelses- og ombygningsarbejder som muligt. Det kan vi med fordel gøre nu, hvor ejendommene ikke er fuldt bemandet og i brug. 

Borgerservice
Hos Borgerservice & Ydelse klarer de alle funktioner hjemmefra – bortset fra dem der kræver personligt fremmøde. Det er fortsat muligt at søge om ydelser, herunder enkeltydelser, medicinbevillinger, forsørgelse mv. Enkelte opgaver, der kræver personligt fremmøde, løser vi fortsat. Det gælder fx akut udstedelse af NemID. 

Jobcentret
Hos Jobcentret arbejder de hjemmefra. Du kan komme i kontakt med medarbejderne i Jobcentret ved at skrive til glostrup.kommune@glostrup.dk, eller du kan ringe på tlf. 4323 6100 mellem kl. 9-11.

En del af ungeindsatsen er på gaderne, konkret i form af Varmeværket (gadeplansindsats) og den kriminalpræventive indsats. Ungdomsskolen er lukket ned.

Glostrup Forsyning
Affald bliver stadig afhentet. Genbrugsstation holder åbent for erhvervslivet mandag til fredag i normal åbningstid. Lørdag og søndag er lukket. Private har i perioden ikke adgang til genbrugsstationen. Læs mere på www.glostrupforsyning.dk