20 marts 2020 kl. 15:49

Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet

Foruden kommunale og private ældrecentre omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

 

Undtagelser til forbuddet

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.”

 

Glostrup Kommune har i forvejen indført omfattende besøgsrestriktioner på de omfattede institutioner mv., fx med låste døre, plakater og opringning af pårørende. Et egentligt forbud mod besøg vil supplere den igangsatte indsats mod smittespredning.

 

Ved undtagelser til besøgsforbud skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer anvendes. Det drejer sig blandt andet om:

 

Sikre forberedelse af besøget, herunder information om ikke at møde op ved symptomer, håndhygiejne ved ankomst og andre forholdsregler de pårørende kan forvente.

  • Opfordre til at besøget holdes kort, stående og med få mennesker.
  • Indføre begrænset besøgstid og krav om forudgående aftale, så der kan sikres nødvendig information til besøgende samt opmærksomhed på eventuelle symptomer hos besøgende.
  • Skærpe hygiejniske forholdsregler og grundig information til besøgende og beboere om smitterisiko og forebyggelse heraf, bl.a. ved ophængning af Sundhedsstyrelsens plakat om hygiejneråd.
  • Undlade at besøgende opholder sig i fællesarealer, samt anvender toiletter og andre faciliteter.
  • Planlægge besøget, så det foregår i et dertil indrettet enerum, hvor der er adgang uden gennemgang i fællesarealer eller kontakt til andre beboere/personer.
  • Sikre let adgang til håndvask og/eller håndsprit under besøget, ligesom der bør sikres regelmæssig udluftning og udføres hyppig og grundig rengøring.