24 marts 2020 kl. 10:47

På opfordring af Sundhedsministeriet har Glostrup Kommune valgt at afspærre de udendørs træningsredskaber i kommunen. Årsagen er, at det er for svært at opretholde en god håndhygiejne på redskaberne og på grund af kravet om at holde afstand. Følgende er spærret af:

  • bouldervæggen, skaterarealet og parkouranlægget ved idrætsparken
  • træningspavillionen i Solvangsparken
  • multibanen i Hvissinge