18 august 2017 kl. 10:23

For tre måneder siden vedtog kommunalbestyrelsen en ambitiøs strategi for Glostrup Bymidte, hvor det blandt andet hed, at "området i vid udstrækning overbygges, så byens niveau i den centrale Bymidte kan fortsættes over jernbanen til Stationsparken". Nu er den første forudsætning for at realisere visionen om at bringe byen sammen hen over jernbanen faldet på plads.

Med aftalen er startskuddet gået til et af de mest visionære og mest markante udviklingsprojekter i Københavns omegns historie. Projektet dækker ca. 75.000 m2 omkring Glostrup Station, og samarbejdet mellem Glostrup Kommune og Jesper Rasmussen skal sikre, at der, som i projektet ved Vesterport, bliver udviklet et forslag til at bygge hen over jernbanen. På den måde vil Glostrup syd og nord for jernbanen blive ført elegant sammen. En sammenhæng, der i høj grad efterspørges af borgerne i området.

 

En erfaren person med det rigtige netværk

Jesper Rasmussen er manden, der skal realisere det store og teknisk særdeles vanskelige projekt. Han har senest stået bag planerne om at overdække banegraven ved Vesterport Station og udvikle området omkring. Han har en tung erhvervserfaring, både som direktør og bestyrelsesmedlem og -formand i diverse selskaber og bestyrelser. Han er blandt andet formand for Odense Letbane, ligesom han tidligere har været administrerende direktør i både Banedanmark og i Carl Bro Gruppen.

 

- Vi vidste fra starten af, at vores ambition om at slå bro hen over banen ved Glostrup Station ville blive en stor og meget kompliceret teknisk udfordring. Derfor er vi også meget tilfredse med, at vi nu indgår en samarbejdsaftale om projektet med en mand, der har vist, at han kan overkomme de udfordringer, der er ved at bygge hen over en jernbane i drift, fortæller Glostrups borgmester John Engelhardt.

 

Også Jesper Rasmussen er glad for muligheden for at levere en plan for området omkring Glostrup Station.

 

- Teknisk er det altid spændende at kaste sig ud i så komplicerede opgaver. Endnu mere interessant er det at skulle medvirke til at udvikle et helt nyt centrum for Glostrup. Jeg tror på, at vi med udgangspunkt i området på og omkring Banegårdspladsen vil kunne skabe et nyt og meget attraktivt rekreativt område. Det kommer både nuværende og kommende beboere i Glostrup til at opleve som en fantastisk forbedring. Vi skal skabe en bedre og mere smidig adgang for det store antal pasagere, som dagligt benytter stationens faciliteter, få den fremtidige letbane tænkt med ind – og samtidig gøre det til et rekreativt centrum i Glostrup. Derfor er jeg også både stolt og ydmyg over for udfordringen, som kommunen har givet mig. Men jeg glæder mig meget til at tage fat på arbejdet, siger Jesper Rasmussen.

 

Aftalen forløber over en godt 3-årig periode. I løbet af de første seks måneder frem til 1. marts 2018 skal Jesper Rasmussen afklare projektets levedygtighed og sikre opbakning til den næste fase fra ejere og potentielle investorer. I denne fase skal der også gennemføres et volumenstudie, der skal anskueliggøre, hvor meget der skal bygges i området for at gøre projektet økonomisk bæredygtigt. Herefter skal Jesper Rasmussen de næste 2½ år bringe projektet frem til det punkt, hvor det er klar til implementering. I denne periode skal politikere og borgere kunne følge processen tæt. Derfor indgår det i aftalen, at der formuleres en tids- og projektplan, der indeholder milepæle med en inddragelsesplan. Den skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest med udgangen af maj 2018 som grundlag for den videre proces.

 

- Tre år er lang tid, men der også er tale om et ekstremt kompliceret projekt, hvor myndighedskravene er markante ligesom kravene til sikkerhed og kvalitet - samt den endelige udførelse vil være meget store. Derfor er vi også nødt til at give de tilstrækkelige rammer med hensyn til tid og opbakning til projektet, siger John Engelhardt.

 

Letbane og direkte forbindelse til lufthavnen

I 2023 kommer letbanen til Glostrup Bymidte, og samtidig vil regionaltogene igen stoppe på Glostrup Station – og dermed skabe den direkte forbindelse til lufthavnen. Glostrup bevæger sig derfor ind i en fremtid, hvor byen får en markant regional betydning for både den nord-syd og øst-vestgående akse i udviklingen af Greater Copenhagen – fremtidens funktionelle hovedstadsområde. For at gøre Glostrup klar til denne fremtid skal der ske en væsentlig forandring og bedre udnyttelse af Glostrup Station og de arealer, der støder op til stationen.

 

En væsentligt part i udviklingen af området bliver DSB Ejendomme, der ejer en række arealer på begge sidder af banen.

 

- Hos DSB Ejendomme har vi selv et ønske om på sigt at udvikle vores arealer omkring Glostrup Station. Derfor ser vi også frem til at indgå i den fremtidige dialog om kommunens vision og tanker for udviklingen af området, siger Jes Transbøl, underdirektør i DSB Ejendomme.

 

De politiske mål begynder at tage form

Samarbejdsaftalen med Jesper Rasmussen skal virkeliggøre kommunalbestyrelsens mål om at skabe forbindelse over banen og en meget bedre forbindelse mellem stationen og det centrale Glostrup – via en helt ny forplads. En ny helhed i området er en vigtigt del af strategien, og derfor omfatter aftalen et stort, sammenhængende område på begge sider af banen. Sigtet er at udvikle et projekt med en tilstrækkelig størrelse og kvalitet til, at det kan markere en ny fremtid for Glostrup, samtidig med at kvaliteterne i den eksisterende by bliver bevaret.

 

- Det er målet, at vi skal etablere tæt by i området med mange attraktive boliger, nye arbejdspladser og spændende byfunktioner. Det skal være et sted for mennesker. Projektet vil styrke Glostrups position som det naturlige centrum på Vestegnen og skabe et dynamisk vækstområde, der vil gøre det endnu mere attraktivt både at bo her og drive erhvervsliv, siger John Engelhardt.

 

En samlet kommunalbestyrelse står bag planerne

Igennem hele processen med udviklingen af en ny strategi for Bymidten i Glostrup har en enig kommunalbestyrelse stået bag planerne, og det er stadig tilfældet efter onsdagens møder om både samarbejdsaftalen med Jesper Rasmussen og planerne for de øvrige aktiviteter, der sættes i gang i efteråret.