Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Glostrup Kommune er en del af vandoplandet til Køge Bugt. Vandrådet for vandoplandet til Køge Bugt har til opgave at rådgive kommunerne i oplandet, når de udarbejder vandplaner og udpeger de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne for 2015-2021. 

Vandrådet består af lokale repræsentanter for landbrugsforeninger, naturorganisationer, sportsfiskere mv. og skal sikre større lokal inddragelse af interessenter. På landsplan er der oprettet et vandråd for hvert af de 23 hovedvandoplande. Se mere på Miljøstyrelsens sider om vandråd.

Medlemmer og sammensætning

Vandrådet består af lokale repræsentanter for landbrugsforeninger, naturorganisationer, sportsfiskere mv. Se rådets medlemmer her. Solrød Kommune er sekretariatskommune. Se mere om vandrådet på deres hjemmeside

Opgaver

Vandrådet og kommunerne i vandoplandet til Køge Bugt skal udpege de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne for 2015-202, samt udarbejde forslag til eventuelle indsatser for vandløbene. 

Hjemmel

Kommunerne og vandrådenes arbejde med forslag til indsatsprogram er lovfæstet i lov om vandplanlægning, der sætter rammerne for vandplanlægningen for de kommende planperioder.