Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver 

Skatteankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.
 

Sammensætning

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse, antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret til skatteankenævnene. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse m.v. fastsat, hvilke kommuner der har indstillingsret til de enkelte skatteankenævn. Ved fordelingen af pladserne skal der tages hensyn til, at alle kommuner mindst skal have én plads i skatteankenævnet.

 

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af skatteankenævnene og 1 suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter. Hver kommunalbestyrelse skal indstille 1 person til hver af kommunens pladser i det pågældende skatteankenævn og 1 person som suppleant for denne. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Ved indstillingen finder styrelseslovens § 25 anvendelse. Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til henholdsvis medlem og suppleant. Ministeren kan dog under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden person.

 

Personer, der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har som udgangspunkt pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, men i skatteforvaltningslovens § 8 er angivet en række forhold, blandt andet alder, andet offentligt hverv og helbredstilstand, der kan begrunde, at en indstillet person kan meddele skatteministeren, at den pågældende ikke ønsker at modtage udnævnelsen.

 

En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten, jf. lovens § 15.

Medlem fra Glostrup

Udpeget pr. 1.januar 2018 - 31. december 2018. 
  • Eva Nørgaard Wojtala (Suppleant: Torben Martinsen)
NB: 1 medlem og 1 personlig suppleant til Skatteankenævn Københavns Vestegn og 1 medlem og 1 suppleant til Vurderingsankenævn Frederiksberg og Københavns Omegn. 

Kommunen har ikke i den nuværende periode pladser i Vurderingsankenævnet Københavns Vestegn.

 

Glostrup Kommune har fået tildelt 1 plads til Fællesankenævn Københavns Vestegn, så der skal endvidere udpeges 1 medlem og 1 suppleant.


Hjemmel 

Skatteforvaltningslovens §§ 5, 8-10 samt § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 21. november 2015, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsanke-nævnskredse samt motornævnskredse.

 

KL gør opmærksom på Lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven m.fl., der blev fremsat ved lovforslag nr. L212 af 3. maj 2017 og som træder i kraft 1. januar 2018. Vedtagelsen betyder ændringer i vurderingsankenævnsstrukturen som følge af en opprioritering af vurderingsfaglige kompetencer. Dette nødvendiggør, at de nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn opløses og erstattes at et antal separate skatteankenævn. Skatte- og vurderingsankenævn ændres således til skatteankenævn og skatte-eller vurderingsankenævnskredsen ændres til skatteankenævnskredsen. Den nye vurderingsankenævnsstruktur får virkning fra 1. januar 2019.

 

I den forbindelse har de nuværende medlemmer af Vurderingsankenævnene og Skatteankenævnene fået forlænget funktionsperioden med 6 måneder frem til 31. december 2018, jf. lovens § 22, stk. 8. Den efterfølgende funktionsperiode begynder 1. januar 2019 og udløber 30. juni 2022.