Som medlem af Seniorrådet er du med til at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorer over 60 år.

Hvor ofte er der valg til Seniorrådet? 
Der afholdes valg minimum hvert 4. år. Valget plejer at blive holdt om foråret, samme år som kommunalvalget. Da der ved sidste Seniorrådsvalg ikke blev valgt nok medlemmer ind i Seniorrådet, har kommunalbestyrelse besluttet, at der kan  afholdes nyvalg i form af et digitalt valg.

Det digitale valg betyder, at alle borger på 60+ vil modtage et brev i deres e-boks med link til afstemningen. De borgere som ikke er tilmeldt digital post, vil modtaget et brev med almindelig post med stemmeseddel og returkuvert.

Der vil også blive opstillet en stemmeenhed i Aktivitetscentret, hvor borgerne ved at skanne deres sundhedskort vil kunne afgive deres stemme.

Hvordan vælges medlemmer til seniorrådsvalget?
Medlemmerne vælges ved direkte valg. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund.

Valgmateriale/stemmeseddel
I primo/medio oktober 2022 vil der blive udsendt valgmateriale/stemmeseddel til alle borgere i Glostrup, der er fyldt 60 år, enten via e-boks eller med almindelig post.

Afstemningsperioden er 14.-31. oktober 2022. Din stemme skal være modtaget senest 31. oktober 2022, kl. 12.00.

Valgbestyrelse
Der er nedsat en valgbestyrelse, der har udarbejdet fremgangsmåde og tidsplan for valget.

Hvad sker der, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal  kandidater, der opstiller?
Hvis der ikke 4 uger før valget er opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen efter samråd med det siddende Seniorråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i dette tilfælde valgt.

Hvad sker der, hvis to kandidater får lige mange stemmer?
Ved stemmelighed foretages der lodtrækning blandt dem, der har lige mange stemmer.

Hvordan vælges suppleanter?
De ni kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt ind i Seniorrådet. De efterfølgende ni kandidaterne vælges som suppleanter.

Hvornår tiltrædes Seniorrådet?
Rådet tiltrædes umiddelbart efter valget. Der afholdes konstituerende møde onsdag 9. november 2022.

Stil op til seniorrådsvalget

Information til interesserede kandidater

Hvem kan stille op?

Du skal være fyldt 60 år på valgdagen og have fast bopæl i Glostrup Kommune. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund.

Hvordan stiller jeg op til seniorrådsvalget?

Hvis du er interesseret i at stille op til Seniorrådet kan du tilmelde dig her.

Linket vil aktivt fra 1. september til 19. september 2022, kl. 12.00.

Hvis du ikke har adgang til en pc, kan du rekvirere en kandidatanmeldelse hos valgsekretær Lizette Brønnum, tlf. 4323 6232.

Du er velkommen til at kontakte valgsekretær Lizette Brønnum i forhold til hjælp med det praktiske.

Kandidatanmeldelsen skal udfyldes senest 19. september 2022, kl. 12.00. Du vil i processen blive bedt om at skrive kort om dig selv samt oploade et billede.

Du kan også aflevere en kandidatanmeldelse til Glostrup Rådhus, att. Lizette Brønnum, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, så den er valgsekretariatet i hænde senest 19. september 2022, kl. 12. Du skal samtidig aflevere et foto. Fotoet skal helst være digitalt, gerne i høj opløsning, og sendes til politisk.betjening@glostrup.dk.

Møde om opstilling og valget

Seniorrådet afholder 2 orienteringsmøder for interesserede kandidater:

  • tirsdag den 30. august 2022 kl. 16.00 i Aktivitetscentret, Sydvestvej.
  • tirsdag den 6. september 2022 kl. 16.00 i Aktivitetscentret, Sydvestvej.

Du er også velkommen til at kontakte Seniorrådets formand Jeanette Fisk (tlf.: 2680 8363, e-mail: jeanette1954@gmail.com) eller se www.glostrup.dk/seniorraad.

Møde med præsentation af kandidater

Seniorrådet har endnu ikke fastlagt et møde, hvor kandidaterne vil få lejlighed til en kort præsentation.

Information efter valgdagen

Alle kandidater vil modtage orientering enten på mail eller med posten.   De valgte medlemmer af seniorrådet vil blive indkaldt til konstituerende møde 9. november 2022. 

Stem til seniorrådsvalget

Information til vælgerne

Hvem kan stemme til seniorrådsvalget? 

Er du fyldt 60 år på valgdagen og har fast bopæl i kommunen, er du berettiget til at stemme til seniorrådsvalget.  

Hvordan stemmer jeg?

Valget holdet som et digitalt valg.

Det digitale valg betyder, at alle borger på 60+ vil modtage et brev i deres e-boks med link til afstemningen. De borgere som ikke er tilmeldt digital post, vil modtaget et brev med almindelig post med stemmeseddel og returkuvert.

Der vil også blive opstillet en stemmeenhed i Aktivitetscentret, hvor borgerne ved at skanne deres sundhedskort vil kunne afgive deres stemme.

Er du stemmeberettiget vil du modtage materiale fra Glostrup Kommune. I materialet vil det fremgå, hvordan du afgiver din stemme.  

  

Vejledning i at stemme

Du stemmer ved at bruge det link, der er i det brev, der fremsendes til din e-boks. Der kan sættes et kryds.

Du kan også stemme ved at benytte den enhed, som vil blive opstillet i Aktivitetscentret. Her vil du få adgang til stemmesedlen ved at skanne dit sundhedskort.

Hvis du ikke er tilmeldt digital post, vil du få et brev med stemmeseddel. Der stemmes ved at sætte ét kryds ud for den kandidat, du stemmer på. Stemmesedlen er ugyldig, hvis der er flere krydser eller andet skrevet på sedlen.

Stemmesedlen skal lægges i returkuverten, som herefter postet eller afleveres på rådhuset. Det er vigtigt, at der kun er en stemmeseddel i hver returkuvert, da de ellers er ugyldige. Det vil sige, at ægtefolk/samboende skal sende hver sin kuvert med stemmeseddel.  

Fristen for at aflevere stemmesedlen på Rådhuset er mandag 31. oktober 2022, kl. 12.  

Hvis stemmesedlen fremsendes med post, skal du være opmærksom på, at der kan gå op til 5 hverdage før posten ankommer til rådhuset. Stemmesedlen skal derfor sendes senest tirsdag 25. oktober 2022.

Hvornår skal jeg stemme?

Afstemningsperioden vil være 14.-31. oktober 2022.   

Hvis du ikke modtager valgbrev, hvad gør du så?

Hvis du ikke har modtaget stemmematerialet senest 14. oktober 2022 enten i e-boks eller med almindelig post, bedes du kontakte valgsekretær Lizette Brønnum på telefon 4323 6232 eller på e-mail politisk.betjening@glostrup.dk.  

Hvem kan jeg stemme på?

De opstillede kandidater kan efter 20. september 2022 ses her og i Folkebladet.   

Hvornår er der optælling af stemmer og hvem kan overvære optællingen?

Stemmeoptællingen finder sted mandag 31. oktober 2022. Det er det firma, som står for det digitale valg, deroptæller stemmerne.