Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver 

Overtaksationskommissioner efterprøver taksationskommissionernes afgørelser og fastsætter deres forretningsområder. Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 person, der optages på en list over medlemmer af den kommission, der omfatter kommunen.

Sammensætning 

En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport- bygnings og boligministeren for en 6-årig periode. Ministeren udnævner endvidere 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

 

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse, jf. lovens § 107.


Medlem 

Ole Møller Andreasen

Hjemmel

Lov om offentlige veje, §§ 106-108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27 december 2014.