Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver    

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.

Medlemmer

Politidirektøren, født formand 

Borgmester John Engelhardt, født medlem

Stedfortræder udpeget af kommunalbestyrelsen: Flemming Ørhem

Sammensætning    

Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

 

Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Hjemmel    

Retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016.