Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver 

Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning. 

Medlemmer  

Torben Martinsen
(suppleant: Leif Meyer Olsen)

Sammensætning 

Miljø- og fødevareministeren nedsætter 2 eller 3 fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljø-og fødevareministeren. Et fredningsnævn består af 1 formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren, 1 medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren, samt 1 medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

 

Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges 1 suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af miljø og fødevareministeren. Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunalvalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning.

Hjemmel 

Naturbeskyttelseslovens § 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017.