Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver 

Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens § 5.

Ejendomsretten er i udgangspunktet ukrænkelig. Men når almene interesser kræver det, kan man som borger tvinges til at afstå sin ejendom helt eller delvis eller til at tåle indskrænkninger i sin rådighed over ejendommen. Det er det, ekspropriation betyder.

Glostrups medlem 

Ina-Maria Nielsen

Sammensætning 

Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire
medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal
liste. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til det enkelte anlæg, der deltager i kommissionens møder.

Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I
hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen én person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes
forretningsområder.

Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 7 a.

Hjemmel 

Ekspropriationsproceslovens §§ 4- 6 og 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.