Dagsordener og referater

Dato Møde Dokumenttype
26. januar 2023 møde
12. december 2022 møde
28. november 2022 møde

Læs om Seniorrådet

Der er  31. oktober 2022 valgt et nyt seniorråd. 

 

Om seniorrådet

Rådets formål er blandt andet at

  • rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål
  • formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre
  • sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre seniorrådet om alle spørgsmål, der vedrører seniorer.

Seniorrådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område. 

Seniorrådet består seks medlemmer, som er valgt for en fireårig periode (perioden følger kommunalvalget). Rådet er upolitisk.

Alle er meget velkomne til at henvende sig til rådets medlemmer, som gerne vil råde og vejlede i almene sager. Seniorrådet kan ikke indgå i personsager. 

Medlemmer

Den 25. marts 2021 er der valgt et nyt seniorråd. 

Medlemmer af rådet: Jeanette Fisk, Bjarne Knudsen, Flemming Ørhem, Palle Laustrup, Helle Martinsen, Carsten Goldek, Iben Brylle Marskov, Inge Lindstrøm og Lone Thelke.

Formand: Jeanette Fisk

Næstformand: Carsten Goldek

Udvalg under Seniorrådet

  Omsorgsudvalget: Jeanette Fisk, Palle Laustrup, Helle Martinsen og Iben Brylle Marskov

  Byudvalget: Palle Laustrup, Flemming Ørhem, Iben Brylle Marskov og Carsten Goldek

  Økonomi- og Budgetudvalget: Jeanette Fisk, Carsten Goldek, Palle Laustrup og Lone Thelke

  Informationsudvalget, herunder redaktionen: Flemming Ørhem, Lone Thelke, Jeanette Fisk og Helle Martinsen

Bladet EGEN

Seniorrådet udgiver bladet EGEN tre gange årligt (marts, september og december). EGEN er rådets talerør til kommunens seniorer og førtidspensionister. 

Bladet indeholder artikler om rådets arbejde, aktuelle nyheder fra Glostrup Kommune samt indlæg fra læserne.

Læs EGEN ved at trykke på linkene herunder.

2023 

Marts

September

December

2022

Marts

September

December

2021

Marts

September

December

2020

Marts

September

December

 

2019

Marts

September

December

2018

Marts
September
December 

 

2017

Marts
September
December

Mødeplan 2023

Seniorrådet holder møde skiftevis torsdag kl. 14.00 og mandag kl. 9.00

Mødedatoer                        Aflevering af dagsordenspunkter

26-01-2023                                   13-01-2023       

27-02-2023                                   15-02-2023       

30-03-2023                                   17-03-2023      

--------------                                   --------------

24-04-2023                                  12-04-2023       

25-05-2023                                  12-05-2023      

26-06-2023                                  14-06-2023

--------------                                   --------------

Minus juli

31-08-2023                                  18-08-2023

25-09-2023                                  13-09-2023       

--------------                                  ---------------       

26-10-2023                                  13-10-2023

27-11-2023                                  15-11-2023       

14-12-2023                                  01-12-2023      

Referater fra før februar 2019

Seniorrådet holder som hovedregel ordinært møde hver måned undtagen i juli måned. Møderne er lukkede.

Møder 2019

Referat 28. januar 2019

Møder 2018

Referat 17. december 2018

Referat 26. november 2018

Referat 29. oktober 2018 

Seniorrådets høringssvar 2023