Dagsordener og referater

Dato Møde Dokumenttype
27. juni 2022 møde
30. maj 2022 møde
25. april 2022 møde

Læs om Seniorrådet

Der er  25. marts 2021 valgt et nyt seniorråd. 

 

Om seniorrådet

Rådets formål er blandt andet at

  • rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål
  • formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre
  • sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre seniorrådet om alle spørgsmål, der vedrører seniorer.

Seniorrådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område. 

Seniorrådet består seks medlemmer, som er valgt for en fireårig periode (perioden følger kommunalvalget). Rådet er upolitisk.

Alle er meget velkomne til at henvende sig til rådets medlemmer, som gerne vil råde og vejlede i almene sager. Seniorrådet kan ikke indgå i personsager. 

Medlemmer

Den 25. marts 2021 er der valgt et nyt seniorråd. Valget fandt sted som fredsvalg, idet der ikke var opstillet nok kandidater.

Medlemmer af rådet: Jeanette Fisk, Carsten Goldek, Bjarne Knudsen, Inge Lindstrøm og Ove Kongsløv.

Formand: Jeanette Fisk, tlf. 2680 8363, E- mail: Jeanette1954@g mail.com

Næstformand: Carsten Goldek, tlf. 2242 9393, E-mail: cgoldek@hotmail.com

Udvalg under Seniorrådet

  Omsorgsudvalget: Jeanette Fisk(formand) og Inge Lindstrøm.

  Byudvalget: Carsten Goldek (formand) og Ove Kongsløv  

  Økonomi- og Budgetudvalget: Jeanette Fisk (formand) og Carsten Goldek 

  Informationsudvalget, herunder redaktionen: Barne Knudsen (formand), Ole Kongsløv og Jeanette Fisk 

Bladet Egen

Seniorrådet udgiver bladet Egen tre gange årligt (marts, september og december). Egen er rådets talerør til kommunens seniorer og førtidspensionister. 

Bladet indeholder artikler om rådets arbejde, aktuelle nyheder fra Glostrup Kommune samt indlæg fra læserne.

Læs Egen ved at trykke på linket herunder.

2022

Marts

September

2021

Marts

September

December

2020

Marts

September

December

 

2019

Marts

September

December


2018

Marts
September
December 

 

2017

Marts
September
December

Mødeplan 2022

Mødedatoer                        Aflevering af dagsordenspunkter

31-01-2022                                   19-01-2022       

28-02-2022                                   16-02-2022       

28-03-2022                                   16-03-2022      

--------------                                   --------------

25-04-2022                                  13-04-2022       

30-05-2022                                  18-05-2022      

27-06-2022                                  15-06-2022

--------------                                   --------------

Minus juli

29-08-2022                                  17-08-2022

26-09-2022                                  14-09-2022       

--------------                                  ---------------       

31-10-2022                                  19-10-2022

28-11-2022                                  16-11-2022       

12-12-2022                                  30-11-2022      

Referater fra før februar 2019

Seniorrådet holder som hovedregel ordinært møde hver måned undtagen i juli måned. Møderne er lukkede.

Møder 2019

Referat 28. januar 2019

Møder 2018

Referat 17. december 2018

Referat 26. november 2018

Referat 29. oktober 2018 

Seniorrådets høringssvar 2020

Seniorrådets høringssvar kan ses i referaterne fra 2020.