Budgetprocessen strækker sig fra marts 2021 og frem til budgetvedtagelsen den 13. oktober 2021. Undervejs er der høring to gange; i maj og september. I maj kan alle borgere komme med input, i september har høringsberettigede parter (fx råd, brugerbestyrelser og MED-organisationen) mulighed for at blive hørt. Fagudvalg drøfter ændringsforslag i juni, og ændringsforslag offentliggøres i august. I august og september er der politiske forhandlinger og i oktober vedtages budgettet.

 

Tidsplan for budgetprocessen

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 13. januar 2021 den politiske tidsplan for udarbejdelse af budgettet for 2022.

Læs tidsplan for 2022 her (Åbner i PDF-fil)

 

Høring af alle borgere

Kommunalbestyrelsen går snart i gang med at drøfte, hvordan budget 2022 skal se ud. Inden da har alle borgere i kommunen mulighed for at blive hørt.

  • Hvad synes du er vigtigt i Glostrup Kommune i 2022 og frem?
  • Hvad skal vi gøre mere af, og hvad skal gøre mindre af?
  • Hvordan kan vi skabe økonomisk råderum til nye initiativer? 

Send dine input til okonomi@glostrup.dk. Vi vil gerne modtage dine input senest den 12. maj. kl. 9.

 
Senest opdateret 25.04.2021