Budgetprocessen strækker sig fra marts og frem til budgetvedtagelsen den 13. oktober 2022.

I september er der en høring af høringsberettigede parter (f.eks. råd, brugerbestyrelser og MED-organisationen).

Eventuelle ændringsforslag til budgettet offentliggøres i august sammen med forslag til 1. behandlingsbudgettet.

I august og september er der politiske forhandlinger, og budgettet vedtages endeligt i oktober.

Materiale der vedrører udarbejdelse af kommunens budget publiceres her på siden når det er klart jfr. tidsplanen.

 

Budgetaftale og høring 

Et flertal af Kommunalbestyrelsens medlemmer har indgået en budgetaftale. Aftalen er indgået mellem følgende fem partier: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Bylisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. De udgør tilsammen 14 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Du finder budgetforligsteksten her: Budgetforlig 2023. Og budgetaftalen her: Aftaletekster 2023.

Budgetaftalen er sendt i høring til høringsberettigede parter, som blandt andet omfatter råd, brugerbestyrelser og MED-organisationen. Høringsberettigede parter modtager direkte besked. 

Høringssvar bliver offentliggjort på Økonomiudvalgets dagsorden til mødet 4. oktober og på Kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet 13. oktober (i forbindelse med budgetvedtagelsen). 

 

Materiale til Glostrup Kommunes 1. behandlingsbudget

Materialet består af følgende:

 

Tidsplan

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 2. februar 2022 den politiske tidsplan for udarbejdelse af budgettet for 2023.

 
Senest opdateret 19.08.2022