Banner forsvarsforbehold_ingen tekst

Der er folkeafstemning om Danmarks forsvarsforbehold den 1. juni 2022.

Du kan finde spørgsmål og svar om forsvarsforbeholdet på www.1juni.dk

Afstemningen finder sted fra kl. 8-20.

Afstemning med brev

Du kan stemme med brev i Borgerservice i perioden onsdag 20. april - lørdag 28. maj. 

Det er ikke muligt at brevstemme på følgende dage:

St. Bededag fredag 13. maj og Kr. Himmelfartsdag torsdag 26. maj.

Du kan henvende dig i Borgerservice på Glostrup Rådhus på følgende tidspunkter:

Mandag og torsdag kl. 10–17.
Tirsdag og fredag kl. 10-12.

Ekstraordinære åbningstider i Borgerservice:

Lørdag 14. maj kl. 10-12
Lørdag 21. maj kl. 10-12
Fredag 27. maj kl. 10-12
Lørdag 28. maj kl. 9-16.

For at undgå ventetid kan der med fordel bookes en tid via hjemmesiden eller kontaktcentret på tlf. 4323 6100.

Husk at have legitimation med som fx sundhedskort, pas eller kørekort.

I Borgerservice er der opstillet et hæve-/sænkebord med en række hjælpemidler.

Der vil endvidere være mulighed for brevstemmeafgivelse i Glostrup Shopping Center lørdag 14. maj, lørdag 21. maj og lørdag 28. maj - alle dage kl. 10-14.

Valgsteder 

Af valgkortet fremgår, hvilket afstemningssted du hører til. 

Kommunen har seks valgsteder:

Nordvanghallen
Aktivitetscenter Sydvestvej
Søndervanghallen
Glostrup Skole, Vestervang (gymnastiksalen)
Ejbyhallen
Hvissingehallen

Se kort over valgsteder og valgdistrikter

Andet afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan brevstemme i eget hjem.

Ansøgning om dette skal indgives til Borgerservice fra tirsdag 4. maj 

Ansøgningsskemaet får du ved at kontakte Borgerservice. Når du har udfyldt og underskrevet skemaet, skal Borgerservice modtage det inden 20. maj kl. 18. 

Du kan sende skemaet med posten, indlevere det i Borgerservice i åbningstiden, lægge det i rådhusets brevkasse eller sende det med digital post til sikker.post@glostrup.dk.

Du vil herefter få besked om, hvornår to tilforordnede vælgere vil besøge dig på din bopæl for at give dig mulighed for at stemme.

 

Hvis du på grund af sygdom eller fordi du ikke er så godt gående ikke kan møde frem på dit sædvanlige afstemningssted, kan du søge om at ændre afstemningssted. 

Kontakt Borgerservice inden 24. maj kl. 12 på tlf. 4323 6100 eller på mail til sikker.post@glostrup.dk.

I Søndervanghallen vil der være opstillet et hæve/sænkebord med en række hjælpemidler.  

Kørsel for ældre og svagelige på valgdagen

Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt til afstemningsstedet på valgdagen. 

Hvis du har brug for kørsel, skal du kontakte Borgerservice på tlf. 4323 6100. 

Valgkort

Har du bopæl i kommunen og er tilmeldt folkeregistret, skal du have modtaget valgkortet senest 27. maj.  

Har du ikke modtaget valgkortet eller er der fejl på valgkortet, skal du kontakte Borgerservice på tlf. 4323 6100. 

Klage over valget

Hvis du ønsker at klage over valget, er sidste frist for at klage senest 8. juni. Klager over valget stiles til den siddende kommunalbestyrelse i Glostrup Kommune.