Boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandarden beskriver de mest almindelige ydelser, som Glostrup Kommune tilbyder, indenfor området boligindretning og boligskift.

Hent kvalitetsstandarden for Boligindretning og boligskift

Se mere på hjemmesiden om hjælpemidler

Flextrafik - handicapkørsel

Handicapkørsel er befordring til fritidsaktiviteter/-gøremål for dig, som ikke kan anvende offentlige transportmidler på grund af svært bevægelseshandicap.

Hent kvalitetsstandarden for handicapkørsel

Se mere på hjemmesiden om handicapkørsel

Forebyggende hjemmebesøg

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, ved at skabe tryghed og trivsel samt yde råd og vejledning om sund levevis, aktiviteter og støttemuligheder.

Hent kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg 

Se mere på hjemmesiden om forebyggende hjemmebesøg

Genoptræning efter funktionstab

Du kan søge om genoptræning eller vedligeholdende træning, hvis du har haft et funktionstab, eventuelt på grund af sygdom, der ikke har medført hospitalsindlæggelse.

Hent kvalitetsstandarden for Genoptræning efter funktionstab

Se mere på hjemmesiden genoptræning efter funktionstab

Genoptræning efter hospitalsindlæggelse

Du kan have behov for gentræning efter en indlæggelse på hospitalet. Genoptræningen skal sikre, at du, indenfor en tidsbegrænset periode og ud fra dine forudsætninger, så vidt muligt opnår samme grad af funktionsevne som tidligere. 

Hent kvalitetsstandarden for Genoptræning efter Sundhedsloven

Se mere på hjemmesiden om genoptræning efter behandling på hospitalet

Hjælpemidler

Har du - eller dit barn - et handicap, kan du søge om tilskud til hjælpemidler.

Hent kvalitetsstandarden for Kropsbårne hjælpemidler

Hent kvalitetsstandarden for Tekniske hjælpemidler

Se mere på hjemmesiden om hjælpemidler

Individuel befordring 

Hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge transport efter servicelovens §117 til fritidsaktiviteter, tandlæge, fysioterapeut, indflytning i ældre-/plejebolig, dagcenter og Covid-vaccinationcenter.

Hent kvalitetsstandarden for Individuel befordring efter servicelovens §117

Kvalitet og indsatser Midlertidige pladser

Hvis du på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse ikke længere kan klare dig i eget hjem, har du mulighed for at få et ophold på Midlertidige Pladser.

Hent kvalitetsstandarden for Midlertidigt ophold og aflastning 

Se mere på hjemmesiden om midlertidige pladser

Madservice og spisetilbud

Et tilbud om ernæringsrigtig mad til dig, som ikke selv er i stand til at tilberede maden eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand.

Hent kvalitetsstandarden for Madservice og Spisetilbud

Se mere på hjemmesiden om madservice

Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp.

Hent kvalitetsstandarden for Personlig pleje og praktisk hjælp

Se mere på hjemmesiden om hjemmehjælp

Personlig pleje og praktisk hjælp på Ældrecentrene

I din plejebolig modtager du støtte til de opgaver, som du ikke selv kan varetage eller som du kan blive i stand til selv at varetage.

Hent kvalitetsstandarden for Personlig pleje og praktisk hjælp på Ældrecenter

Se mere på hjemmesiden om bolig til ældre

Post til døren

Ydelse for dig, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget.

Hent kvalitetsstandard for Post til døren

Se mere på hjemmesiden om hjælpemidler

Stofmisbrugbehandling

Hent kvalitetsstandarden for Stofmisbrugsbehandling

Hent kvalitetsstandarden for Stofmisbrugsbehandling (pixi-udgave)

Læs mere om vores gratis behandling og rådgivning, hvis du har problemer med stoffer.

Støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Har du brug for støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, så læs mere her.

Hent kvalitetsstandarden for Støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 

Voksne med særlige behov

Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde.

Hent kvalitetsstandarden for Voksne med særlige behov

Ældreboliger og plejeboliger

Ældre- og plejeboliger er primært bestemt for ældre borgere med et væsentligt funktionstab, som ikke kan klare sig i en almindelig bolig.

Hent kvalitetsstandarden for Visitation til ældre- og plejeboliger

Se mere på hjemmesiden om bolig for ældre

 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Særligt tilrettelagt 3årig uddannelse for unge, der er udviklingshæmmede eller har funktionsnedsættelse.

Kvalitetsstandard Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse