Stil et borgerforslag

Alle borgere i Glostrup Kommune, der er fyldt 18 år, har mulighed for at stille et forslag, som de gerne vil have kommunalbestyrelsen til at drøfte. Et forslag skal have minimum 200 stemmer fra borgere i Glostrup Kommune for at komme til behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Opret et borgerforslag (kræver NemID eller MitID)

 

Stem på indkomne borgerforslag

Vedligeholdelse af ældreboliger

Forslagsstiller

Borgerforslaget er indstillet af Dorthe Lena Guldbrandsen.

Borgerforslag

Mere kommune tjek ang jeres ældreboliger ang vedligeholdelse inde/udvendig inde de falder sammen. Se medsendte foto.

Sådan støtter du forslaget

Stem på borgerforslaget: Vedligeholdelse af ældreboliger 

Du kan stemme på borgerforslaget, hvis du:

 • bor i Glostrup Kommune
 • er fyldt 18 år
 • har NemID / MitID

Når du stemmer, skal du oplyse:

 • dit fulde navn
 • din adresse

De oplysninger, som du afgiver, når du støtter et borgerforslag, vil ikke være synlige for andre.

Antal stemmer

Vi opdaterer stemmer løbende.

Udløbsdato

Borgerforslaget udløber 23. september 2023.

   

   
Retningslinjer for borgerforslag

Hvilke borgerforslag kan komme i betragtning?

For at dit forslag kan komme i betragtning, skal det leve op til følgende kriterier:

 • Du skal bo i Glostrup Kommune
 • Du skal være fyldt 18 år og have NemID eller MitID
 • Dit forslag skal handle om Glostrup Kommunes anliggender og skal have relevans for de typer af opgaver, som Glostrup Kommune løser
 • Dit forslag må ikke være et forslag, som kommunalbestyrelsen allerede har behandlet og truffet beslutning om
 • Dit forslag skal overholde dansk lovgivning og må fx ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger
 • Dit forslag må hverken direkte eller indirekte omhandle enkeltpersoner

Når du stiller dit forslag, skal du oplyse:

 • dit fulde navn
 • din adresse
 • din e-mail
 • dit telefonnummer
 • titel på dit forslag
 • beskrivelse af dit forslag

Dit forslag publiceres først på hjemmesiden, når Glostrup Kommune har vurderet, om forslag overholder kriterierne. Hvis vi har spørgsmål til dit forslag, kontakter vi dig. Bemærk, at dit fulde navn vil fremgå sammen med dit forslag, når det publiceres på hjemmesiden.

Vi opgør løbende, hvor mange der har støttet et borgerforslag og opdaterer hjemmesiden en gang om ugen.

Et forslag udløber seks måneder efter, at det er blevet publiceret på Glostrup Kommunes hjemmeside.

Hvordan støtter jeg et borgerforslag?

Hvis du ønsker at støtte et borgerforslag, som en borger i Glostrup Kommune har stillet, skal du stemme på forslaget. Du skal bo i Glostrup Kommune, være fyldt 18 år og have NemID eller MitID for at stemme på et forslag.

Når du stemmer, skal du oplyse:

 • dit fulde navn
 • din adresse

De oplysninger, som du afgiver, når du støtter et borgerforslag, vil ikke være synlige for andre.

Kan jeg stemme flere gange på samme borgerforslag?

Du kan kun stemme én gang på hvert borgerforslag. Får et forslag opbakning fra 200 borgere i Glostrup Kommune, vil det komme på kommunalbestyrelsens dagsorden på et af de månedlige møder, hvor kommunalbestyrelsen vil drøfte forslaget. Hvis kommunalbestyrelsen kan støtte forslaget, træffes der beslutning om den fremadrettede proces. Kan kommunalbestyrelsen ikke bakke op om forslaget, afsluttes den politiske behandling af borgerforslaget.

Hvor mange stemmer skal et borgerforslag have, før kommunalbestyrelsen behandler det?

Hvis et borgerforslag får opbakning fra 200 borgere i Glostrup Kommune, vil det komme på kommunalbestyrelsens dagsorden på et af de månedlige møder, hvor kommunalbestyrelsen vil drøfte forslaget. Hvis kommunalbestyrelsen kan støtte forslaget, træffes der beslutning om den fremadrettede proces. Kan kommunalbestyrelsen ikke bakke op om forslaget, afsluttes den politiske behandling af borgerforslaget.

Hvordan opretter eller støtter jeg et borgerforslag, hvis jeg er fritaget for NemID eller MitID?

Hvis du er fritaget for NemID eller MitID og gerne vil oprette eller støtte et borgerforslag, skal du kontakte Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening på mail: politisk.betjening@glostrup.dk eller tlf. 4323 6100.

Information om databeskyttelse

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af et borgerforslag.

Inden du opretter eller støtter et borgerforslag, skal du give samtykke til, at Glostrup Kommune må behandle dine personoplysninger.

Et forslag udløber 6 måneder efter, at det er blevet oprettet på www.glostrup.dk. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 200 stemmer inden for 6 måneder, så det kommer til drøftelse i kommunalbestyrelsen, vil forslagsstillerens personoplysninger ikke fremgå af hverken dagsorden eller referat.