Indkaldelse til generalforsamling - Dalvangens venner

Publiceret 12-02-2024

Dalvangens Venner indkalder til ordinær generalforsamling

MANDAG DEN 26. FEBRUAR 2024 KL 19.OO

Generalforsamlingen finder sted i Violcafeen på Ældrecenter Dalvangen, Digevangsvej 1, 2600 Glostrup

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 16. februar 2024 og udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen, sammen med den endelige dagsorden.

På bestyrelsens vegne
Birgit Maaløe
Formand

Indkaldelse til generalforsamling (åbner som pdf)