Hvis du ønsker et overblik over de strukturelle udviklingstendenser i Glostrup Kommune, så er Kommunerapporten 2022 fra KL et godt sted at starte (åbner som PDF).

Hvis du vil blive klogere på, hvordan vi forventer befolkningen udvikler sig de næste 10 år kan du læse mere i vores befolkningsprognosen 2023 (åbner som PDF).

Af befolkningsprognosen fremgår også boligbyggeprogram 2023 med oversigtskort (sidst i dokumentet).