Hvorfor udbud

EU's udbudsregler skal sikre, at der er fri og lige konkurrence, når det offentlige køber ind. Det offentlige får den bedste kvalitet til den mest konkurrencedygtige pris – og borgerne får mere velfærd og service for deres skattekroner.

En kontrakt med en ekstern leverandør skal udbydes i EU, når kontraktværdien overstiger den såkaldte tærskelværdi. Herved sikres det, at kontrakter over en vis størrelse konkurrenceudsættes efter principper, der er ens for alle EU-landene.

 

Udbudsmateriale og tilbud

Ved et offentligt udbud kan enhver med interesse i udbuddet rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud på baggrund af materialet og den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse.

Klik her og find alle udbud, som gælder for Glostrup Kommune.

 

Udbud af beskæftigelsestilbud

Albertslund Kommune og Glostrup Kommune er gået sammen om udbud af beskæftigelsestilbud

Udbuddet omfatter to forløbstyper, hhv. (I) beskæftigelses- og virksomhedsrettede forløb for borgere (inkl. sygemeldte borgere) med udfordringer ud over ledighed inkl. mulighed for efterværn og (II) mestringsforløb til sygemeldte borgere. 

Mestringsforløb til sygemeldte borgere skal alene kunne rekvireres som selvstændige forløb. Der er således ikke tale om tilkøb til de beskæftigelses- og virksomhedsrettede forløb. 

Hver Kommune vil indgå i en selvstændig kontrakt med den vindende Tilbudsgiver, dvs. der indgås 2 selvstændige kontrakter på nærværende udbud. 

Ordregiver forventer at samle langt størstedelen af forbruget her, men kontrakten er ikke eksklusiv, da Ordregiver forbeholder sig ret til at købe lignende ydelser hos tredjepart. 

For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.

Udbudsmaterialet vil være tilgængelig på: EU-supply - beskæftigelsestilbud

 

 

Udbudsplan

Udbudsplanen har været på Økonomiudvalgets møde den 23. juni 2020, hvor de tog planen til orientering.