Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Bål og røg


Brændeovne og bålpladser - regler og ansvar

Når du tænder op i havegrillen, pejsen eller ildstedet er der ofte lagt op til hygge og godt samvær. Men sørg for at sikkerheden er i orden og at du ikke generer dine omgivelser.

For bålpladser, brændeovne, ildsteder, grill mv. gælder, at du skal fyre korrekt og med rent, tørt træ, briketter mv. så røgen ikke er til gene for naboer og omkringboende. Du må ikke afbrænde haveaffald, malet træ og lignende. Vi kan dog tillade, at du brænder haveaffald 23. juni til Sankt Hans. Se mere om reglerne i afbrændingsbekendtgørelsen samt i Glostrup Kommunes regulativ for for husholdningsaffald. Placer bålfade mv. i sikker afstand fra bygninger, beplantninger og andet der kan antændes. Se Beredskabsstyrelsens vejledning.

Alle brændeovne, der sælges i Danmark skal være udstyret med det europæiske CE-mærke. Det sikrer, at ovnen opfylder mindstekrav til ydelse og udledning af partikler. Brændeovne, pillefyr mv. skal desuden overholde brændeovnsbekendtgørelsen og etableres i overensstemmelse med Bygningsreglementet. Se vores side om brændeovne og bioenergi og læs mere om regler for brænderøg, miljø, sundhed og godt naboskab på Miljøstyrelsens brændefyringsportal.

Klag over brænderøg

Tag en snak med din nabo, hvis du er generet af røg fra hans brændeovn eller bålplads. Se Miljøstyrelsens gode råd til nabosnak. Hjælper det ikke, kan du kontakte kommunen. Send en mail med navn, adresse og beskrivelse af problemet til: natur.miljo@glostrup.dk. Læs mere om korrekt fyring og hvordan du undgår røggener på vores sider om brændeovne og biomasse.

Nabostøj - regler og ansvar

Er du generet af din nabos trompetspil, græsslåning eller andre støjende aktiviteter, er det dit ansvar at gøre din nabo opmærksom på problemet. Hjælper det ikke, kan du ved akut støj kontakte politiet. Ellers kan du klage til dit boligselskab, lokale beboerklagenævn eller grundejerforening. 

Glostrup Kommune har ikke fastsat bestemmelser for støj fra maskiner, motoriserede haveredskaber, varmepumper, ventilationsanlæg og lignende. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen giver dog kommunen mulighed for at fastsætte tidsbegrænsning samt forbyde særligt støjende aktiviteter.

Akut nabostøj

Er du akut generet af støj, og hjælper det ikke med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet.

Klag over nabostøj

Er du generet af din nabos musikanlæg, råben eller andre larmende aktiviteter, bør du i første omgang tage en snak med naboen. Hjælper det ikke, afhænger dine klagemuligheder af din boligform:

 • Lejebolig: Kontakt din udlejer. Udlejeren skal sikre, at der hersker god stemning i ejendommen. Reagerer din nabo hverken på din klage eller jeres udlejers krav om ordentlig opførelse, kan udlejeren opsige din nabos lejemål. 

 • Almennyttig bolig: Kontakt dit lokale beboerklagenævn. Klagenævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i almene boliger. I 2015 koster det 141 kr. at føre en sag.

 • Ejerbolig: Bor du i ejerbolig og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte din grundejerforening.

Hvis du har problemer med din nabo på grund af støj fra fx høj musik, plæneklippere eller anden form for støj, kan du i første omgang gøre din nabo opmærksom på, at støjen generer dig.

Hjælper det ikke, gælder der forskellige regler for, hvordan du kan klage:

 • Hvis du bor i en privatudlejningsbolig, kan du prøve at kontakte din udlejer, da udlejer skal sikre, at der hersker en god stemning i ejendommen. Hvis din nabo hverken reagerer på din klage eller udlejers krav om ordentlig opførsel, kan udlejer opsige din nabos lejemål.
 • Hvis du bor i et alment boligbyggeri, kan du kontakte kommunens beboerklagenævn. Klagenævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i det almene boligbyggeri.
 • Hvis du bor i en ejerbolig og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte grundejer-, ejerlejligheds- eller andelsboligforeningen, alt efter hvilken boligtype du bor i.

Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet. Kommunen kan oplyse om reglerne, hvis du er generet af støj fra naboens varmepumpe, plæneklipper, motorsav, hanegal eller lignende.

Du kan læse mere om nabostøj og få råd til at løse problemet på roligbolig.dk og i Håndbog - Gode råd om nabostøj. Du kan få gode tips i forbindelse med støj fra byggeri hos Boligejernes Videnscenter.

Du kan selv gøre meget for at begrænse generne af din egen støj og bevare et godt naboskab:

 • overholde husordenen i boligforeningen eller reglerne i grundejerforeningen
 • lydisolere din bolig
 • begrænse støjen til dagtimerne
 • lukke vinduer og døre
 • varsle naboerne i god tid, fx når du skal holde fest, afhøvle gulve og lignende.