Veje og stier - regler og ansvar

Kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for de kommunale veje, stier og pladser og er desuden vejmyndighed for de private fællesveje og – stier Det daglige arbejde med at administrere disse opgaver er placeret i kommunens Center for Miljø og Teknik

Statslige, kommunale og private vejarealer
Vejene i Glostrup Kommune kan opdeles i 4 hovedgrupper, som administreres af 2 myndigheder henholdsvis Vejdirektoratet og kommunen. De 2 motorvejsstrækninger Motorring 3 og Frederikssundsmotorvejen ejes af Staten og administreres af Vejdirektoratet. De øvrige offentlige veje, pladser og stier i kommunen ejes og administreres af Glostrup Kommune. Herudover er der nogle private fællesveje, som også administreres af Glostrup Kommune.

Kommunale vejarealer
Kommunens vejnet er opdelt i trafikveje, fordelingsveje og boligveje. Denne opdeling har bl.a. betydning for prioriteringen af ren- og vedligeholdelse samt snerydning og glatførebekæmpelse af de enkelte veje. Glostrup Kommunes Vej og Park står for drift og vedligehold af de kommunale veje, stier, pladser samt parker og grønne områder. De har base på Materielgården. Ønsker du yderligere information, kan du henvende dig til Center for Miljø for Teknik.

Offentlige og private veje

Glostrup Kommune har ca. 87 km kommuneveje og ca. 13 km private fællesveje. Kommunens offentlige stier udgør i alt 20 km. Derudover er der interne boligveje og stier på private arealer samt statsveje. Find status på en vej eller sti i Central vej- og stifortegnelse (CVF).

Vejkodefortegnelse

Hver navngiven vej i kommunen har en unik vejkode. Vejkoden udgør sammen med Indenrigsministeriets kommunekode en entydig identifikation af den navngivne vej. Se vejkodefortegnelse for veje i Glostrup.

Vejviserkort over Glostrup

Stort vejviserkort (78 x 84 cm.)

Lille vejviserkort (A3)