Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Vejbelysning - City Swan

Fejlmeld vejbelysning til SEAS-NVE

Hvis du konstaterer fejl på vejbelysningen kan du anmelde fejlen til SEAS-NVE på forskellige måder. Du kan gøre det på deres hjemmeside eller på appen Dit gadelys.

Ring til dem på døgntelefonen på 70 25 50 02, hvis du vurderer, at der risiko for at få stød eller mulighed for at komme til skade. Ring også hvis der er mere end 5 lamper i træk, der ikke lyser eller flere slukkede lamper i et trafikeret kryds, fodgængerfelt eller rundkørsel.

Her er link til SEAS-NVEs hjemmeside, hvor du kan anmelde fejlen.

 

Glostrup Kommune har en aftale med SEAS-NVE og ifølge den, bliver fejlen rettet:

Snarest muligt
  • hvis udbedringen af fejlen kræver særlig materiel, som ikke lagerføres af SEAS-NVE.
  • hvis fejlen skyldes hærværk, storm eller lignende.

 

Indenfor 2 timer
  • hvis der er risiko for berøringsfare (stød).

 

Indenfor 24 timer

  • hvis 3-4 armaturer efter hinanden er uden lys på kritiske steder så som vejkryds, tunneler m.v..
  • hvis det er strækningsfejl med mere end 5 armaturer efter hinanden er uden lys.
  • hvis armaturer ved fodgængerfelt er uden lys.

 

I gennemsnit indenfor 8 arbejdsdage (efter at SEAS-NVE har fået kendskab til fejlen)

  • hvis 1 enkelt armatur er uden lys.
  • hvis 3-4 armaturer efter hinanden er uden lys på IKKE kritiske steder.

 

Belysningsanlæggene gennemgås ved hovedeftersyn for fejl, mangler o.lign., som kan konstateres fra jorden. De bliver efterfølgende rettet. Hovedeftersyn udføres 4 gange årligt for armaturer med konventionelle lyskilder og 1 gang om året for armaturer med LED-lyskilder.

Vejbelysning i Glostrup

På Glostrup Kommunes veje, stier, torve og i parker er der opsat omkring 4.900 lamper. Dem står SEAS-NVE for drift og vedligeholdelse af.

Vejbelysning giver tryghed
Vej- og stibelysning udgør en vigtig del af et trygt og sikkert vej- og stisystem. Det gælder både for trafiksikkerheden og for at alle kan færdes trygt i et velbelyst byrum. Udformningen af vejbelysningen  betyder meget for oplevelsen af byrummet - både i de lyse dagtimer og i de mørke aften- og nattetimer. 

Udskiftning og vedligehold

Glostrup Kommune har i perioden 2006 – 2009 udskiftet ca. 2.300 gadelamper, fortrinsvis til ’Glostruplampen’, som er designet til Glostrup Kommune. I de nye lamper er der indbygget en såkaldt ’Smart Light’-enhed, der gør det muligt at overvåge eller fejlmelde hvert enkelt armatur automatisk.  I 2014-17 er udskiftet yderligere ca. 900 lamper med kviksølv-lyskilder til nye lamper med LED-lyskilder.

Love og regler

Regler for vejbelysning er beskrevet i Vejdirektoratets Vejregler. Ifølge Vejreglerne skal alle trafikarealer i bymæssige områder som hovedregel belyses, mens veje i åbent land som hovedregel ikke skal belyses. Reglerne er vejledende, og de eneste steder hvor der stilles krav til et bestemt belysningsniveauet, er i signalregulerede kryds og i fodgængerfelter.

Energi og klima

På grund af udskiftningen af lyskilder og natdæmpning, er kommunens energiforbrug til vejbelysning faldet 10 % mellem 2008 og 2013. De ca. 900 lamper, der siden 2014 er blevet udskiftet til LED-lyskilder, sparer desuden miljøet for omkring 80 tons CO2 om året. De seneste år har Glostrup Kommune desuden udskiftet lyskilderne i trafiksignalerne fra glødepærer til LED-lyskilder. Det har medført en reduktion i CO2-udledningen på omkring 6 tons om året.