Glostrup Kommune har i 2014 udarbejdet en parkeringspolitik, der indeholder en kortlægning af parkeringsforholdene i kommunen, en parkeringsstrategi og en parkeringsnorm.

Dette er i 2018 fulgt op med en ny kortlægning af parkeringsforholdene. På denne baggrund har Kommunalbestyrelsen i 2019 revideret og vedtaget en ny parkeringsnorm – Parkeringsnorm 2019. Efterfølgende er der blevet vedtaget 2 tillæg - Parkeringsnormer 2019 med tillæg. Udgangspunktet for den nye parkeringsnorm er at der skal stilles tidssvarende krav til omfanget af ny parkering, så de svarer til aktuelle behov, samt at der differentieres mellem forskellige anvendelser og forskellige områder i kommunen. På baggrund af en række henvendelser omkring ungdoms- og ældreboliger, har Kommunalbestyrelsen i september 2019 vedtaget et tillæg om definitioner ungdoms- og ældreboliger.  

Parkeringsnormen findes også i en pixi udgave (med tillæg) er alene indeholder parkeringsnormer.