Parkeringskontrol i Glostrup

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har besluttet at indføre parkeringskontrol. Kommunen har indgået samarbejde med Parkeringskontrol Nord, som udfører kontrollen. 

Parkeringskontrol og udstedelse af afgifter sker ud fra færdselslovens bestemmelser om parkering og standsning, kommunens parkeringsbekendtgørelse og de skiltede restriktioner. Se mere herom på vores side om parkeringsregler. Husk at sætte parkeringsskiven ved parkering på tidsbegrænsede parkeringspladser. 

Kontrol og afgifter

Hvis du overtræder de lokale parkeringsbestemmelser, kan parkeringsvagten opkræve en parkeringsafgift. Den vil blive sendt til den registrerede ejer af bilen. I Glostrup er det Parkeringskontrol Nord, der udsteder parkeringsafgifter. Parkeringsafgiften skal betales senest 10 dage efter, at du har modtaget den. Har spørgsmål til parkeringskontrollen eller vil klage over en afgift, kan du kontakte Parkeringskontrol Nord på telefon 70 11 22 23.

Klag over parkeringsafgift

Mener du, at du uretmæssigt er blevet opkrævet en parkeringsafgift, kan du klage til Parkeringskontrol Nord. Husk at fristen for at betale parkeringsafgiften er 10 dage, efter at du har modtaget den. Hvis Parkeringskontrol Nord afviser din klage, skal du stadig kunne nå at betale afgiften inden for betalingsfristen.