Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Oversigtskortet viser hvor langt arbejdet med at bygge letbanen er kommet. Tegningen viser på en meget forenklet måde letbanen og Ring3 gennem Glostrup Kommune. De forskellige lyskryds på Ring3 er vist med en cirkel. Efterhånden som arbejdet med at ombygge krydsene skrider frem, vil cirklerne vise med en sort figur, hvor meget af arbejdet, der er udført. For de enkelte arbejdsstrækninger er vist med en lille farvet bjælke, hvor langt de øvrige arbejder er kommet. De øvrige arbejder drejer sig om ledningsomlægninger, vejomlægninger og sporarbejder. Oversigten opdateres en gang i kvartalet, når Hovedstadens Letbane udsender status for projektet.

Herunder er beskrevet hvilke typer arbejder, der er omfattet af de forskellige faser af anlægsarbejdet.

Ligeledes er der nederst på denne side tre bokse, der giver adgang til:
1: Hovedstadens Letbane
2: Oversigten over de næste 6 måneders aktiviteter i projektet
3: Vores side med baggrundsoplysninger om det store projekt. 

Nedrivninger

Nogle steder skal der nedrives bebyggelse, for at der bliver plads til letbaneprojektet. Bebyggelse, der skal nedrives er nu eksproprieret og erstatning er fastlagt - eller bliver endelig fastlagt i de første måneder af 2019. De mest omfattende nedrivninger finder sted omkring krydset Hovedvejen/Nordre Ringvej, hvor en stor del af den vestlige side af vejen rives ned. Der bliver ligeledes tale om nedrivning af bygninger ved hospitalet og ved Slotsherrensvej. Nedrivningerne er påbegyndt i 2018 med mindre bygninger og indvendig sanering af større ejendomme. Den egentlige fjernelse af bebyggelse tager fart i begyndelsen af 2019.

Ledningsomlægninger

En stor del af Ring3 skal omlægges for at få plads til letbanens skinneanlæg, master og perroner. Gennem Glostrup drejer det sig primært om strækningen fra Banemarksvej til Sofielundsvej, der vil blive markant udvidet og få et helt nyt udseende. På strækningen nord for Sofielundsvej er letbanen placeret i siden af vejen og vil derfor ikke forstyrre så meget.

For at kunne flytte vejbanerne, skal der først flyttes en masse ledninger. Det drejer sig om de kloak-, vand-, el- og teleledninger, der indtil nu har ligget trygt og godt under vej og fortov. Der må ikke ligge ledninger under letbanens kommende skinner, da et ledningsarbejde vil stoppe driften af letbanen. Derfor skal ledningerne flyttes inden letbanen kan anlægges. Det er den enkelte ledningsejer, der skal flyttes sin ledning og da der er mange ledninger og kun lidt plads er det et vanskeligt og langtrukkent arbejde. Nogle ledningsarbejder er gået i gang i efteråret 2018, men der kommer rigtig tryk på ledningsomlægningerne i perioden fra begyndelsen af 2019 til midten af 2021. 

Ombygning af Ringvejen

Når ledningerne er flyttet, skal der opbygges nye vognbaner, cykelstier og fortove. Dette er et arbejde, der vil blive udført i etaper efterhånden som ledningsarbejdet er gennemført. Der er endnu ikke fastlagt en endelig plan for hvordan arbejdet udføres. Det forventes, at der etableres ny vej i 2021 og 2022. Efter 2022 vil vejtrafikken kunne afvikles uden væsentlige forstyrrende arbejder, idet vejtrafikken da vil være adskilt fra letbanens linjeføring.  

Opbygning af letbanesporene

Som den sidste del af anlægsarbejderne opbygges selve letbanens infrastruktur. Sveller, skinner, stationer, kørestrømsmaster og øvrige teknik opsættes. Trafikken på Ring3 vil blive berørt de steder hvor letbaneanlægget skal igennem krydsene. Her vil trafikken blive spærret i kortere perioder. Det forventes, at letbaneinfrastrukturen etableres i 2022-2024, hvorefter der gennemføres prøvekørsler. Letbanen forventes taget i drift i 2025.