Borgerforslag

Alle borgere i Glostrup Kommune, der er fyldt 18 år, har mulighed for at stille (eller stemme på) et forslag, som de gerne vil have kommunalbestyrelsen til at drøfte. Et forslag skal have minimum 200 stemmer for at komme til behandling i kommunalbestyrelsen.

Opret et borgerforslag (kræver MitID eller NemID)

Stem på indkomne borgerforslag

Forslagsstiller

Borgerforslaget er indstillet af Morten Levinsky Thorsboe.

Borgerforslag

For at sikre bløde trafikanter, herunder specielt gående, forslås det, at der etableres bump, indsnævring og fodgængerfelt på strækningen på Statenevej. Børn, unge, ældre og svagt  gående, der benytter eksempelvis Daginstitutionen Ejbyvang og Ejbyskolen udsættes for unødig fare, når vejen Statenevej skal krydses og også ved krydset mellem Statenevej og Bjergbakkevej.

På Ejbymosevej er der etableret fartreducerende bump, som hjælper til at holde hastigheden nede, men på Statenevej bliver der stadig kørt voldsomt stærkt. For at der ikke skal ske  flere ulykker, må kommunen skride ind og sikre sine borgeres ve og vel. Fodgængerfelt, indsnævring og bump skal derfor være med til at sikre en sikker hverdag for alle.

På det vedhæftede kort er der sat tre krydser med forslag til placeringerne af disse forbedringer. Se kort/bilag (bliver downloadet som pdf-fil).

Sådan støtter du forslaget

Du kan stemme på borgerforslaget via linket herunder:

Sikker trafik for bløde trafikanter på Statenevej

Du kan stemme på borgerforslaget, hvis du:

 • bor i Glostrup Kommune
 • er fyldt 18 år
 • har NemID / MitID

Når du stemmer, skal du oplyse:

 • dit fulde navn
 • din adresse

De oplysninger, som du afgiver, når du støtter et borgerforslag, vil ikke være synlige for andre.

Antal stemmer

Der er kommet 42 stemmer til støtte for forslaget.

Udløbsdato

Borgerforslaget udløber 9. februar 2024.

Retningslinjer for borgerforslag

For at dit forslag kan komme i betragtning, skal det leve op til følgende kriterier:

 • Du skal bo i Glostrup Kommune
 • Du skal være fyldt 18 år og have NemID eller MitID
 • Dit forslag skal handle om Glostrup Kommunes anliggender og skal have relevans for de typer af opgaver, som Glostrup Kommune løser
 • Dit forslag må ikke være et forslag, som kommunalbestyrelsen allerede har behandlet og truffet beslutning om
 • Dit forslag skal overholde dansk lovgivning og må fx ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger
 • Dit forslag må hverken direkte eller indirekte omhandle enkeltpersoner

Når du stiller dit forslag, skal du oplyse:

 • dit fulde navn
 • din adresse
 • din e-mail
 • dit telefonnummer
 • titel på dit forslag
 • beskrivelse af dit forslag

Dit forslag publiceres først på hjemmesiden, når Glostrup Kommune har vurderet, om forslag overholder kriterierne. Hvis vi har spørgsmål til dit forslag, kontakter vi dig. Bemærk, at dit fulde navn vil fremgå sammen med dit forslag, når det publiceres på hjemmesiden.

Vi opgør løbende, hvor mange der har støttet et borgerforslag og opdaterer hjemmesiden en gang om ugen.

Et forslag udløber seks måneder efter, at det er blevet publiceret på Glostrup Kommunes hjemmeside.

Hvis du ønsker at støtte et borgerforslag, som en borger i Glostrup Kommune har stillet, skal du stemme på forslaget. Du skal bo i Glostrup Kommune, være fyldt 18 år og have NemID eller MitID for at stemme på et forslag.

Når du stemmer, skal du oplyse:

 • dit fulde navn
 • din adresse

De oplysninger, som du afgiver, når du støtter et borgerforslag, vil ikke være synlige for andre.

Du kan kun stemme én gang på hvert borgerforslag. Får et forslag opbakning fra 200 borgere i Glostrup Kommune, vil det komme på kommunalbestyrelsens dagsorden på et af de månedlige møder, hvor kommunalbestyrelsen vil drøfte forslaget. Hvis kommunalbestyrelsen kan støtte forslaget, træffes der beslutning om den fremadrettede proces. Kan kommunalbestyrelsen ikke bakke op om forslaget, afsluttes den politiske behandling af borgerforslaget.

Hvis et borgerforslag får opbakning fra 200 borgere i Glostrup Kommune, vil det komme på kommunalbestyrelsens dagsorden på et af de månedlige møder, hvor kommunalbestyrelsen vil drøfte forslaget. Hvis kommunalbestyrelsen kan støtte forslaget, træffes der beslutning om den fremadrettede proces. Kan kommunalbestyrelsen ikke bakke op om forslaget, afsluttes den politiske behandling af borgerforslaget.

Hvis du er fritaget for NemID eller MitID og gerne vil oprette eller støtte et borgerforslag, skal du kontakte Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening på mail: politisk.betjening@glostrup.dk eller tlf. 4323 6100.

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af et borgerforslag.

Inden du opretter eller støtter et borgerforslag, skal du give samtykke til, at Glostrup Kommune må behandle dine personoplysninger.

Et forslag udløber 6 måneder efter, at det er blevet oprettet på www.glostrup.dk. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 200 stemmer inden for 6 måneder, så det kommer til drøftelse i kommunalbestyrelsen, vil forslagsstillerens personoplysninger ikke fremgå af hverken dagsorden eller referat.