Stadeplads eller udeservering

Det er muligt at søge om stadepladser og udeservering på kommunale vejarealer og i kommunale parker. Dog gælder der nogle regler, som er beskrevet nedenfor. Hvis du ønsker at benytte et privat areal, så må du kontakte grundejeren.

For stader og udeservering på kommunalt vejareal og i kommunale parker gælder kommunens Regulativ for stadepladser og udeservering og Regulativ for erhvervsaffald samt Affaldsbekendtgørelsen.

Ønsker du at indgå en lejeaftale om en kommunal stadeplads i Glostrup Kommune, skal området være omfattet af regulativet. Hvis du ønsker en stationær stadeplads, så kan du kun søge om et af de listede nedenfor, hvis det er ledigt. Hvis du vil indgå en lejeaftale om en mobil stadeplads, så kan der også søges om det, på andre steder end de listede. Der gælder yderligere og andre ting, hvis du vil søge om en mobil stade på Banegårdspladsen. Se nærmere længere nede. Uanset hvad så skal du sende en skriftlig ansøgning til trafik@glostrup.dk.

Ansøgningen skal indeholde disse oplysninger: 

 • Ansøgers fulde navn, firmanavn og CVR-nummer 
 • kort beskrivelse af hvilken type stadeplads du søger om (mobil, stationær og f.eks. typen af stade som pølsevogn eller andet). Ved mobil menes at konstruktionen er transportabel.
 • certifikat på staden med indhold jf. gældende Bygningsreglement eller de samme tekniske oplysninger på anden vis.
 • indtegn på et kort eller luftfoto, hvor du ønsker stadepladsen placeret.
 • en eller flere tegninger/fotos, der viser målene på stadepladsen inkl. dør(e) og salgsåbning(er).
 • ønsket lejeperiode. 
 • hvilke åbningstider der ønskes. En mobil stade skal køres væk udenfor åbningstid.
 • om du har behov for el, det er dog ikke muligt at tilbyde alle steder. Vær opmærksom på at der ikke må anvendes en støjende generator. 
 • vandforsyning til mobile stader er ikke muligt at få.
 • sende fotos eller lignende, der viser hvordan den ser ud. 
 • hvis staden er mobil, så skal der beskrives og vises, hvor der er den nødvendige plads og mulighed for at staden kan komme til og fra stadepladsen. Der kan være begrænsninger i, om og hvor overkørsler må ske.
 • hvad du vil sælge fra den

* Det koster penge at få en byggetilladelse, men er gratis, hvis du ikke kan få den. Det tager tid at behandle din ansøgning. Du kan først søge om byggetilladelse, når du er godkendt som lejer af en stadeplads.

Det kan være nødvendigt, at du sender yderligere informationer eller præciseringer med i din ansøgning.

Hvis du søger om udeservering, så skal du sende mange af de ovenstående informationer ind til mailen trafik@glostrup.dk. Husk at udeservering skal være i direkte tilknytning til eksisterende restauration eller andet udskænkningssted. Foto(s), farve- og materialebeskrivelse af inventar skal sendes ind. Placering og mål på området skal fremgå af plantegningen for staden samt indtegningen på kortet.

Scene og udskænkning

Leje af scene og udskænkningshus på Glostrup Torv følger nedenstående takster og retningslinjer. Scene og udskænkningshus tæller hver som 1 stade. Taksterne er momsfri. De indeksreguleres ud fra Kommunernes Landsforenings pris og lønskøn. Velgørende og/eller almennyttige arrangementer, er fritaget for betaling, hvis de ikke er kommercielle. De kræver dog stadig tilladelse til lån af vejareal.

Stadepladsarealer

På nedenstående arealer er det i dag muligt at have en stade. Har du ønsker om en anden lokalitet til en mobil stade, så er du velkommen til at søge om det:

 • Heggelunds Allé 1A: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Stationstorvet 1A: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Hovedvejen 121A: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Hvissinge Torv: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Glostrup Torv: Pt. en mobil stade, besat. Antallet begrænses bl.a. af størrelsen på Glostrup Torv og på staden samt hensynet til færdsel. Det er også muligt at leje scenen og dele af udskænkningshuset i forbindelse med arrangementer på Glostrup Torv. Elforbrug kommer oveni takst for leje.
 • Banegårdspladsen v. Glostrup Station: Pt. mobile stader, ledige. Antallet begrænses bl.a. af størrelsen på de to områder indenfor de blå indtegninger på kortet nedenfor og på staden samt hensynet til færdsel og trafiksikkerhed. Hent kort til indtegning af placering m.v. her (indtegn indenfor de blå felter og vær opmærksom på, at inventaret ikke er vist på kortet).    

Staden skal være mobil i form af en transportabel konstruktion.

 det lille klinkeareal er opsigelsesfristen er 5 måneder. Staden må kun holde der i åbningstiden og den skal være selvforsynende med el og vand. På klinkearealet må der ikke køres med personbiler eller tungere køretøjer.

 gruspladsen er opsigelsesfristen er 5 måneder, da det er et byomdannelsesområde. Inventaret kan ikke flyttes, så placeringen skal finde sted mellem dette. Der må forventes flere stadepladser her.

Staden skal tilbyde mad og/eller drikke, som egner sig til take away. Det er en fordel, hvis der holdes åbent i mange timer og særligt i myldretiden. Oveni lejeprisen kommer udgifter til etablering af vand samt forbrug af vand og el. Du kan søges om dispensation for at få tilhørende udeservering.

Ud over ovenstående indhold til din ansøgning, så skal den også indeholde følgende, hvis du søger om at få lov til at stå på gruspladsen:

 • Skriv om stadepladsen køres væk udenfor åbningstid og i så fald hvordan. Vær obs på, at hvis du vil holde på samme sted uafbrudt i mere end 6 uger, så kræver det at du kan få en byggetilladelse*
 • Skriv om du har behov for vand samt om din vogn er forberedt til det. OBS Lejer skal dog afholde alle udgifter til etablering, tilslutning, forbrug ect. Glostrup Kommune står for at det udført, hvis det er muligt. 
 • Hvis du har behov for el, så er det kun muligt at søge om en placering i nærheden af de 3 eludtag (CEE-stik).

* Det koster penge at få en byggetilladelse, men er gratis, hvis du ikke kan få den. Det tager tid at behandle din ansøgning. Du kan først søge om byggetilladelse, når du er godkendt som lejer af en stadeplads.

Hvis du har spørgsmål, så skal de sendes til trafik@glostrup.dk eller du kan ringe på tlf. 43 23 61 74.

Takster for længere leje (indeksreguleres løbende)

For lejeaftaler indgået fra 2011 er taksterne for leje af stadepladser mm. på offentlige veje og i kommunale parker i 2022:

 • Mobilt stade (særlige ugedage): 4.800 kr./år/ugedag 
 • Mobilt stade (alle dage): 17.999 kr./år
 • Stationært stade: 23.998 kr./år
 • Kommercielt sæsonbetingede aktiviteter, f.eks. juletræs- og fyrværkerisalg (min. 1 uge og max 1 mdr.): 6.000 kr./dag (50% rabat fra dag 15 og frem) 
 • Mobilt gadesalg (omførsel): 3.600 kr./år
 • Udeservering: Gratis, men der skal søges om tilladelse.

Takster for kortere leje (indeksreguleres løbende)

For en række aktiviteter af kortere varighed gælder følgende takster:

 • Mobilt stade (ca. 4 x 6 m): 720 kr./ dag
 • Mobilt stade (ca. 4 x 6 m): 2.880 kr./ uge
 • Leje af hele Glostrup Torv: 1.441 kr./ dag
 • Leje af hele Glostrup Torv: 5.759 kr./ uge
 • Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder: 145 kr./ dag
 • Arrangement eller salg af kommerciel karakter f.eks. cirkus: 2.500kr./dag 

Depositum (indeksreguleres løbende)

For arrangementer af kommerciel karakter opkræves der depositum: 0-15.000kr. afhængig af aktiviteten.

Ansøgninger om stadepladser og udeservering skal ofte forelægges Glostrup Kommunes Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg. Derfor kan vil det som regel tage os omkring af 2-3 måneder at behandle sagen.

Team Trafik