I forbindelse med den delvise lukning af Ringvejskrydset fra den 9. august og ca. 12 uger frem bliver en række Moviabusser omlagt. Det drejer sig om busserne 123, 141, 149, 300S, 500S, 93N og Servicebussen (847). De busser, der kommer fra nord og skal betjene Glostrup Station omlægges således, at de fra Ringvejskrydset kører via Søndre Ringvej, ned af Engtoftevej og derfra til Sydvestvej og videre til Glostrup Station. De busser, der kommer fra vest, ledes ned af Mjølnervej og Sydvestvej, inden de betjener Glostrup Station.

Servicebussen får også en ændret rute, hvor bl.a. betjening af Svømmehallen opretholdes. Da ruten går gennem Ringvejskrydset, bliver omlægningen via Nordre Ringvej, hvor bussen så kan dreje af ved Stadionvej ind til Diget. Det giver desværre nogle gener for dem, der normalt benytter bussen på Nørre Allé. Hvis det viser sig at være et problem, vil administrationen udarbejde alternative forslag sammen med Movia.

Dele af Sydvestvej vil i perioden være lukket for almindelig trafik, således at det kun er adgang for ærindekørsel og busser. Forventningen er, at busserne derved kan overholde tidsplanen uden de store forsinkelser. De nye midlertidige ruter er dog med forbehold for ændringer undervejs afhængig af trafikafviklingen.

Klik her, for at se de næste planer for byggeriet og om hvad det betyder for dig som trafikant.

Klik her for at se busomlægningen

Klik her for at se omkørselsrute for bilister