På denne side kan du få et godt overblik over letbaneprojektets mange aktiviteter i Glostrup Kommune. Du kan se hvor, hvornår og hvorfor der graves og du kan se hvordan trafiksituationen er langs de mange arbejder.

De øverste tre bokse på denne side giver adgang til:
1: Vejdirektoratets oversigt over dagens vejarbejder
2: Glostrup Kommunes direkte målinger af hvordan trafikken flyder på de lokale veje
3: Tilmelding til vores sms-service

Glostrup Kommunes sms-service benyttes til at give direkte advarsler om relevante trafikforhold til borgere i nærheden af kommende arbejder. Hvis en vej eksempelvis lukkes midlertidigt, vil dette oplyses på sms. Alle med almindeligt mobilnummer får direkte besked uden videre. Tilmelding er kun nødvendigt hvis du har hemmeligt nummer eller fx arbejdstelefon, der ikke er direkte tilknyttet din adresse.

De nederste to bokse på denne side giver adgang til:
4: Vores oversigtsside med tidsplaner og uddybende oplysninger om letbaneprojektet
5: Et oversigtskort, der viser igangværende og snarlige arbejder med letbanen i Glostrup.

Glostrup Kommune driver ligeledes en Facebook-gruppe, hvor er mulighed for at se detaljerede opslag om de igangværende anlægsaktiviteter og hvor du kan deltage i den direkte dialog om projektet.

Og så kan du naturligvis altid kontakte Hovedstadens Letbane for mere detaljerede oplysninger om letbaneprojektet.