Hovedstadens Letbane overtager parkeringspladsen bag Motorola-huset 1. april 2020. Indtil dette tidspunkt vil der kunne parkeres på sædvanlig vis. Et mindre antal p-pladser tættest på stationen (12 pladser) samt cykelparkeringsfaciliteterne kan dog forventes overtaget af Hovedstadens Letbane allerede i løbet af sommeren 2019 og nedlagt umiddelbart herefter i forbindelse med medrivningen af cykelparkeringshuset.

Glostrup Kommune vil retablere cykelparkeringspladserne på en del af den nuværende Posthusgrund. Ligeledes arbejdes der på at finde plads til nye p-pladser centralt i Bymidten til erstatning for Motorolaparkeringen. Det er vigtigt, at der fortsat er gode parkeringsmuligheder ved stationen og for de mange brugere af Bymidten.