Til at starte med var projektet blot en orange streg på et kort over Ring3. Stregen viste den principielle placering af letbanens spor og stationer.

I forbindelse med vurdering af de miljømæssige konsekvenser af letbaneanlægget (VVM) blev der udarbejdet et dispositionsforslag for projektet . Dispositionsforslaget er fra maj 2015 og udgør den første skitse af det kommende anlæg. Dispositionsforslaget er tegnet med en ret stor usikkerhedsmargin og er således i mange henseender et maximalprojekt. Det nuværende projekt (myndighedsprojektet) er på flere områder ændret og optimeret i forhold til indretning og pladsforbrug, så vejens areal ikke skal udvides mere en strengt nødvendigt ind over naboejendomme .

Dispositionsforslaget har været i offentlig høring som bilag til VVM-redegørelsen og har efterfølgende dannet grundlag for anlægsloven som vedtaget i september 2016.

VVM-redegørelsen for letbaneprojektet redegør for de miljømæssige konsekvenser af projektet som vist i dispositionsforslaget. VVM-redegørelsen kan findes via linkene herunder.

VVM Letbane resume
VVM Letbane Ring3 bilagsdel
VVM Letbane Ring3 hovedrapport