Projektet er afleveret fra entreprenørerne i februar 2019 som det såkaldte Preliminary Design. Det udgør detailprojektet for Letbanen og er lige nu (sommer 19) til godkendelse hos Hovedstadens Letbane samt efterfølgende til den endelige myndighedsgodkendelse i beliggenhedskommunerne. Projektet kan forventes endeligt godkendt i efteråret 19.

Preliminary Design består af mange tekniske tegninger, der viser den detaljerede opbygning af projektet. Disse tegninger er indtil videre ikke offentliggjort. Derimod er den såkaldte "vejgeometri" en række tegninger, der lægges ud helt offentligt idet de er grundlaget for vejmyndighedens godkendelse af projektet.

Vejgeometrien består af et stort antal enkelttegninger. For at gøre det hele mere overskueligt, har vi har monteret de mange tegninger på et baggrundskort med vejnavne, så det er nemmere at orientere sig. Tegningen er meget detaljeret og man kan zoome ind og se de helt små detaljer. Derud er der lagt lidt forklarende tekst på udvalgte dele af projektet, så det ikke er så indforstået. Som lidt krydderi har vi lagt en række links i tegningen til små filmoptagelser, der viser forskellige dele af byen som er blevet berørt af letbaneprojektet. Filmoptagelserne kan også ses på vores youtube kanal: Letbanen i Glostrup 

Letbanen gennem Glostrup:

Del 1: Brøndby Kommune til Sofielundsvej

Letbanerute_1

Del 2: Sofielundsvej til Jyllingevej

Letbanerute_2 

Del 3: Jyllingevej til Harrestrup Å

Letbanerute_3

Hvis du er interesseret i mere detaljeret viden om projektet, kan denne findes hos Hovedstadens Letbane