Fimobanneret

Glostrup Kommune deltager med midlertidige mobilitetsfremmende tiltag indrettet på Banegårdspladsen, som en del af Interregprojektet ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” (FIMO).

Projektet handler overordnet om at styrke mobiliteten gennem alternativer til den ellers voksende privatbilisme. Projektet er forankret under Gate 21, har deltagelse af både danske og svenske kommuner og er støttet af EU. Projektet giver mulighed for at bruge Glostrup Station som eksperimentarium for, hvordan man indretter nye løsninger på stationer med udstyr og metoder, der ligger ud over den sædvanlige indsats. Erfaringerne fra projektet skal bruges i den fremtidige indretning af stationsområdet.

Tiltag

Projektet løber over 3 år og slutter sommer 2021. Der arbejdes med tiltag som:

  • Brugerundersøgelser, hvor resultaterne bruges bl.a. i udvælgelse og tilretning af tiltag i projektet.
  • Registrering af brugeradfærd, som skal danne udgangspunktet for en optimering af pladsens brug og indretning. 
  • Forbedring af skiltningen og wayfinding
  • Tilbud om nye mobilitetsløsninger, som pendlercykler, løbehjul og delebiler.
  • En generelt forbedring af Banegårdspladsen, så den bliver et mere attraktiv sted at opholde sig som rejsende. Der testes bl.a. forskellige former for siddepladser, planter, lademuligheder, cykelservice station mm.