Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Specialundervisning for voksne er et tilbud til dig, der som følge af sindslidelse, sent erhvervet hjerneskade, indlæringsvanskeligheder, talevanskeligheder, hørevanskeligheder, synsvanskeligheder og/eller motoriske vanskeligheder har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning.


Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, så du bedre kan deltage i samfundslivet. Det er dine forudsætninger, færdigheder og behov, som ligger til grund for undervisningen og rådgivningen. 

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse dit handicap.

Tilbuddet omfatter:

  • specialundervisning
  • specialpædagogisk bistand

Tilbuddet gælder, hvis du ikke kan benytte dig af andre relevante tilbud. Tilbuddet gælder ikke, hvis du er indlagt på et sygehus.

Tilbuddet omhandler ikke ordblinde. På borger.dk kan du læse om tilbud for voksne med ordblindhed.

Det er kommunen, der iværksætter tilbud om specialundervisning.

Kommunen skal inden start afdække dine færdigheder, behov og forudsætninger, så undervisningen passer til dig og dine behov.

Når du er begyndt på din undervisning, vurderer kommunen løbende i samråd med dig, om du får det forventede udbytte af undervisningen.

Gør du ikke det, skal undervisningsplanen revideres i samråd med dig. Hvis det vurderes, at du ikke længere har brug for undervisningen, stopper undervisningen, og du skal derefter have vejledning om andre relevante tilbud.

Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, så du bedre kan deltage i samfundslivet.

Det er dine forudsætninger, færdigheder og behov, som ligger til grund for undervisningen og rådgivningen.

Specialpædagogisk bistand skal bidrage med den ekstra hjælp, du behøver for at få udbytte af specialundervisningen.

Hvis du grundet dit handicap har svært ved at tilegne dig en viden, en metode eller et bestemt hjælpemiddel, kan du få hensyntagende undervisning. Den hensyntagende undervisning skal hjælpe og styrke dig, så du kan få udbytte af din specialundervisning.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du indbringe din klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet