Sammen er vi stærke

Hverdagsrehabilitering i Glostrup Kommune 

Glostrup Kommune vil gerne hjælpe dig til, at du selvstændigt kan klare din hverdag. Vores hverdagsrehabiliteringsteam vil sammen med dig sikre, at du bevarer eller forbedrer dit funktionsniveau, hvis det er muligt. Jo mere du selv kan klare i din hverdag – jo bedre mulighed får du for at bestemme, hvornår og hvordan du løser opgaverne.

Glostrup Kommunes hverdagsrehabiliteringsteam består af 2 ergoterapeuter, som er organiseret under visitationen.

 

Hvad er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om at styrke dig i udførelsen af de daglige gøremål. Du vil i en periode have behov for at træne nogle bestemte funktioner og aktiviteter, så du igen, helt eller delvist, kan komme til at klare dig selv. Hverdagsrehabilitering foregår i dit eget hjem.

 

Varighed: Som udgangspunkt varer et forløb ca. 3 måneder. Dog bliver alle forløb skræddersyet og tilpasset til den enkelte borger, og dermed kan der være variation af forløbslængden.

 

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

Indsatsen retter sig mod de borgere, der allerede får og som fremover søger om personlig pleje, praktisk hjælp, og sygepleje. Indsatsen skal understøtte borgerens ønske om at de selv kan klare hverdagens aktiviteter og forblive selvhjulpen længst mulig.

 

Hvordan kan et forløb se ud?

Et typisk forløb vil indeholde følgende:

  • Samtale
  • Faglig udredning
  • Målsætning og plan
  • Målrettede indsatser og plan
  • Afslutning og evt. re-visitation

Du kan læse mere om de enkelte punkter i vores pjece, som du finder nederst på siden. Her finder du også flere informationer om hverdagsrehabilitering i Glostrup Kommune.

 

Har du spørgsmål?

Ønsker du at høre mere om Hverdagsrehabilitering er du velkommen til at kontakte Visitationen på 43 23 66 90. Telefonen er åbent alle hverdage mellem kl. 9-10.

 

Vil du vide mere?

Er du blevet nysgerrig på hverdagsrehabilitering er, kan du læse mere om emnet på følgende links:

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/h/hjemmehjaelp/hverdagsrehabilitering

https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/hverdagsrehabilitering

 

Du kan også læse om hvad begrebet ”rehabilitering” dækker over på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/viden/rehabilitering

 

Senest opdateret 19.07.2022