Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

gamle hænder og pengepung
ansøgningsfrist
31. oktober 2021

Hvis du er over 65 år og har svært ved at få pengene til at række, har du mulighed for at søge et legat.

Legatet uddeles fra Glostrup Alderdomsfond.

Fondens formål

Husejer Frandsens Alderdomsfond er stiftet i 1935. Det årlige overskud fra driften af fondens ældreboliger kan fonden uddele til ældre glostrupborgere, der er økonomisk vanskeligt stillet.

Erik Laurids Vejvad Nielsens fond er stiftet i 1994, med formål er at yde økonomisk støtte til ”uformuende folkepensionister” i Glostrup Kommune.

Kriterierne for at komme i betragtning til et legat fra fonden er besluttet af de private stiftere af fondene.

Fra 2021 er de to fonde slået sammen til Glostrup Alderdomsfond.

Det er fondenes bestyrelse med borgmester John Engelhardt som formand, der tager stilling til legatansøgninger og bevillinger.

Ansøgninger vurderes efter en række kriterier 

  • du skal være over 65 år
  • du skal bo i Glostrup Kommune – og have boet her de sidste 5 år
  • du skal være økonomisk vanskeligt stillet, hvilket vil sige, at din indtægt ikke må overstige den fastsatte indtægtsgrænse, som reguleres årligt.

Indtægts- og formuegrænser

Ved økonomisk dårligt stillet forstås

at din årlige indtægt ikke overstiger:

  • 255.936 kr for enlige
  • 495.700 kr. for ægtepar/samlevende

at din likvide formue ikke overtiger:

  • 91.900 kr.

formuegrænsen gælder både for enlige og for ægtepar/samlevende.

Det er indtægts- og formueforholdene pr. 31. december 2020, som lægges til grund for vurderingen og gælder for legater, som uddeles i 2021.

 

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 31. oktober 2021.

 

Sådan søger du

For at komme i betragtning til en legatportion, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du kan finde nederst på siden.

Det er vigtigt, at du udfylder hele skemaet, blandt andet også, at du sætter X ved, at vi må tjekke dine indtægts- og formueforhold. Ellers kan vi ikke behandle din ansøgning.

 

Postadresse og sikker mail

Du kan finde oplysninger om postadresse og sikker mail i boksene nederst på siden.

 

3 veje til ansøgningsskemaet: 

Digitalt

Du kan vælge, at udfylde skemaet på din skærm, gemme det og sende det digitalt fra din e-boks på borger.dk.

Printe og sende

Du kan vælge, at printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden, og derefter sende det med posten til os.  Mærk konvolutten "Glostrup Alderdomsfond ".

Ringe og få tilsendt

Hvis du ikke har mulighed for at printe eller sende digitalt, kan du ringe til os og bede om at få tilsendt et ansøgningsskema.